Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O OSNOVNOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU: Definisana su područja rada nastavnika, stručnih saradnika, voditelja biblioteke, voditelja produženog boravka, te definisana obaveza donošenja podzakonskog akta koji se odnosi na standarde rada navedenih vaspitno-obrazovnih radnika u osnovnim školama, te poslovi odjeljenjskog starješine

21.04.2022.


Narodna skupština Republike Srpske usvojila Nacrt zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Donošenje novog Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju rezultat je reforme u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja.

Nacrtom zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, između ostalih novina, definisana su područja rada nastavnika, stručnih saradnika, voditelja biblioteke, voditelja produženog boravka, te definisana obaveza donošenja podzakonskog akta koji se odnosi na standarde rada gore navedenih vaspitno-obrazovnih radnika u osnovnim školama, te poslovi odjeljenjskog starješine.

Posebno je razrađeno pitanje vrednovanja kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada osnovne škole radi unapređivanja kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada kroz sprovođenje samovrednovanja i spoljašnjeg vrednovanja rada ustanove, te su propisana i ključna područja rada koja čine okvir standarda kvaliteta rada osnovne škole.

Nacrt zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju upućen je u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 14.04.2022.

Naslov: Redakcija