Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU FBIH: Vlada FBiH tvrdi da nije razmatrana izmjena Zakona

21.04.2020.


Vlada FBiH dostavila je Delegaciji sindikata u Ekonomsko-socijalnom vijeću za područje FBiH pripremljene izmjene i dopune Zakona o radu, da bi potom u reakciji na tekst portala Klix.ba istakli kako nisu razmatrali, niti utvrdili izmjene i dopune Zakona o radu.

"Moguće je da je dokument koji imate u posjedu jedna od više radnih verzija nekog teksta zakona", stoji u reakciji Vlade FBiH na tekst.

Ta može bitna radna verzija izmjena i dopuna, koja još uvijek nije razmatrana i utvrđena, dostavljena je iz Vlade FBiH zvaničnim protokolom Delegaciji sindikata Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje FBiH. Potpisuje je ministar Vesko Drljača.

U tekstu portala Klix.ba navodi se da Vlada FBiH predlaže tekst izmjena i dopuna važećeg Zakona o radu ("Sl. novine FBiH", br. 26/2016, 89/2018 i 23/2020 - odluka US) na štetu radnika, a cilj je bio da se ukaže na nedostatke takvog teksta zakona dok još nije kasno.

Cijeli tekst, na koji su sindikalci žustro reagovali, možete pročitati ovdje.


IZVOR: Vebsajt Klix, I. Č., 16.04.2020.

Naslov: Redakcija