Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O ROKOVIMA I POSTUPANJU U SUDSKIM POSTUPCIMA ZA VRIJEME TRAJANJA NESREĆE NA TERITORIJU FBIH: Rokovi zastarjelosti, propisani zakonima iz građanskopravne oblasti, ne teku za vrijeme stanja nesreće. Podnesci moraju biti dostavljeni sudovima isključivo putem pošte, osim u hitnim postupcima

21.04.2020.


Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je utvrdila Prijedlog zakona o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme trajanja nesreće na teritoriju FBiH, a kojim je propisano upravljanje pravosudnim postupcima samo u hitnim slučajevima.

Kako je prilikom obraćanja predstavnika federalnih institucija pojasnila Ajša Softić, sekretarica Federalnog ministarstva pravde, ovim zakonom propisano je postupanje u svim sudskim postupcima u FBiH za vrijeme trajanja stanja nesreće.

Naime, zakon je propisao da rokovi za podnošenje tužbe u parničnom postupku, prijedloga za pokretanje vanparničnog ili postupka izvršenja isprava, kao i drugih podnesaka koji su vezani rokom, prestaju teći za vrijeme stanja nesreće.

To se odnosi i na izjavljivanje žalbi na odluke kojima se postupak okončava, za izjavljivanje vanrednih pravnih lijekova, kao i za preduzimanje drugih procesnih radnji u kaznenom i prekršajnom postupku, na preduzimanje procesnih radnji i ispunjenje njihovih materijalnih obaveza u upravnim sporovima, kao i na izjavljivanje redovnih i vanrednih pravnih lijekova, prijedloga za vraćanje u pređašnje stanje ili za preduzimanje drugih procesnih radnji u parničnim, vanparničnim i izvršnim postupcima i upravnim sporovima.

"Ovim se stvara pravni osnov da bi se spriječile štete i posljedice za sve učesnike u sudskim postupcima, zaštitila njihova prava i obaveze propisivanjem da rokovi ne teku za vrijeme trajanja stanja nesreće, samo u hitnim postupcima propisanim zakonom. Članom 2 propisano je koji su to hitni postupci u parničnom, vanparničnom i izvršnom postupku. Hitni postupci smatraju se postupci u kojima je određen pritvor ili se traži određivanje pritvora, postupci koji se vode za krivična djela nasilja u porodici, prenošenje zarazne bolesti, nepostupanje po zdravstvenim propisima za vrijeme epidemije te za teška krivična djela protiv zdravlja ljudi", pojasnila je Softić.

Propisano je i da rokovi zastarjelosti, propisani zakonima iz građanskopravne oblasti, ne teku za vrijeme stanja nesreće. Podnesci moraju biti dostavljeni sudovima isključivo putem pošte, osim u hitnim postupcima.

Sudija ili predsjednik vijeća može, s ciljem zaštite zdravlja stanovništva, na ročištu ograničiti ili privremeno, djelimično ili u cijelosti isključiti prisustvo javnosti.

Softić je pojasnila da se prestankom važenja ovog zakona nastavljaju provoditi svi rokovi koji su prestali teći nakon što je zakon stupio na snagu, i u njih se uračunava vrijeme koje je proteklo prije stupanja na snagu ovog zakona.


IZVOR: Vebsajt Klix, 18.04.2020.

Naslov: Redakcija