Zastava Srbije

KRIVIČNI ZAKONI U FBIH, RS-U I DISTRIKTU BRČKO: Prenošenje zaraze je krivično djelo. Kazne za narušavanje zdravlja do osam godina zatvora

21.04.2020.


U vrijeme pandemije koronavirusa i mjera socijalne distance koje su i dalje na snazi u Bosni i Hercegovini, vrijedi podsjetiti kako se prenošenje zarazne bolesti smatra krivičnim djelom u skladu s krivičnim zakonima u FBiH, RS-u i Distriktu Brčko.

Kako je propisano ovim zakonima, prenošenje zarazne bolesti smatra se krivičnim djelom protiv zdravlja ljudi.

"Ko ne postupi po propisima ili naredbama kojima nadležni organ zdravstvene službe određuje preglede, dezinfekciju, odvajanje bolesnika ili drugu mjeru za suzbijanje ili sprečavanje zarazne bolesti kod ljudi, pa zbog toga dođe do opasnosti od širenja zarazne bolesti, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine", navodi se u Krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 36/2003, 21/2004 - ispr., 69/2004, 18/2005, 42/2010, 42/2011, 59/2014, 76/2014, 46/2016 i 75/2017).

S druge strane, Krivičnim zakonikom Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 64/2017 i 104/2018 - odluka US) propisana je novčana kazna te kazna zatvora do dvije godine, a Krivičnim zakonom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 33/2013 - prečišćen tekst, 47/2014 - ispr., 26/2016, 13/2017 i 50/2018) također kazna zatvora do jedne godine.

One koji krivično djelo prenošenja zarazne bolesti učine iz nehata, očekuje novčana kazna ili kazna zatvora do šest mjeseci u FBiH i Brčko distriktu, a u RS-u zatvorska kazna do jedne godine.

Krivičnim zakonima su propisane i kazne od jedne do osam godina u FBiH i Distriktu Brčko za teška krivična djela protiv zdravlja ljudi.

Ove kazne očekuju one koji su, naprimjer, prenošenjem zarazne bolesti ili nesavjesnim liječenjem prouzrokovali tešku tjelesnu povredu jedne ili više osoba, narušili zdravlje drugih ili prouzrokovali pogoršanje postojeće bolesti kod druge osobe ili više njih. U RS-u u ovom slučaju je propisana kazna zatvora do tri godine.

S druge strane, ukoliko je došlo do smrti druge osobe ili više njih, zakoni u BiH propisuju kaznu od jedne do 12 godina zatvora za ovo teško krivično djelo protiv zdravlja ljudi.

Podsjećamo, Vlada Federacije BiH je donijela Prijedlog zakona o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme stanja nesreće na teritoriju FBiH, kojim se propisuje djelovanje sudova samo u hitnim slučajevima. To se, između ostalog, odnosi i na djelovanje u postupcima koji se vode zbog prenošenje zarazne bolesti, nepostupanja po zdravstvenim propisima za vrijeme epidemije te zbog teških krivičnih djela protiv zdravlja ljudi.


IZVOR: Vebsajt Klix, Dž. L., 18.04.2020.

Naslov: Redakcija