Zastava Srbije

NARODNA SKUPŠTINA RS: Raspored sjednica skupštinskih odbora za 18. sjednicu Narodne skupštine

21.04.2017.


U okviru pripreme Osamnaeste sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, sjednice skupštinskih odbora biće održane po sljedećem redoslijedu:

1. Odbor za evropske integracije i regionalnu saradnju, održaće svoju sjednicu u ponedjeljak, 24. aprila 2017. godine u 09.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (ovalni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Osamnaeste sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o društvima za osiguranje - po hitnom postupku;

2. Prijedlog zakona o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju;

3. Prijedlog zakona o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske;

4. Prijedlog zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda u Republici Srpskoj;

5. Prijedlog zakona o turizmu;

6. Prijedlog zakona o ugostiteljstvu;

7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama;

8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vazduha;

9. Nacrt zakona o veterinarstvu u Republici Srpskoj;

10. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Ekonomsko-socijalnom savjetu;

11. Prijedlog strategije unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj 2017-2026.;

12. Nacrt strategije razvoja trgovine Republike Srpske do 2022. godine;

13. Poseban izvještaj o usaglašavanju zakona i drugih propisa Republike Srpske sa pravnim standardima za ravnopravnost polova;

14. Informacija o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2016. godine, te o ostvarenim rezultatima u približavanju propisa Republike Srpske propisima Evropske unije.

2. Odbor za lokalnu samoupravu, održaće svoju sjednicu u ponedjeljak, 24. aprila 2017. godine u 12.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (crveni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Osamnaeste sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog zakona o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske;

2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama;

3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Ekonomsko-socijalnom savjetu;

4. Nacrt strategije razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2017-2021. godine.

3. Zakonodavni odbor, održaće svoju sjednicu u ponedjeljak, 24. aprila 2017. godine u 12.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (ovalni salon).

Na sjednici će se razmatrati nacrti zakonā i odluke koji su predviđeni za Osamnaestu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske.

4. Odbor za bezbjednost, održaće svoju sjednicu u ponedjeljak, 24. aprila 2017. godine u 12.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (kancelarija 51).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Osamnaeste sjednice sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama;

2. Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u 2016. godini.

5. Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, održaće svoju sjednicu u ponedjeljak, 24. aprila 2017. godine u 13.30 časova, u sali 4 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Osamnaeste sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Nacrt zakona o veterinarstvu u Republici Srpskoj;

2. Nacrt strategije razvoja trgovine Republike Srpske do 2022. godine.

6. Odbor za finansije i budžet, održaće svoju sjednicu u ponedjeljak, 24. aprila 2017. godine u 14.00 časova, u sali 5 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Osamnaeste sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o društvima za osiguranje - po hitnom postupku;

2. Prijedlog zakona o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju;

3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Ekonomsko-socijalnom savjetu;

4. Izvještaj o izvršavanju poslova i zadataka u vezi sa realizacijom popisnih aktivnosti i objavljivanjem rezultata popisa;

5. Informacija o realizaciji Osnova programa socijalnog zbrinjavanja radnika januar – decembar 2016. godine;

6. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj po Projektu podrške zapošljavanju.

7. Odbor za boračko - invalidsku zaštitu, održaće svoju sjednicu u ponedjeljak, 24. aprila 2017. godine u 14.00 časova, u sali 3 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Osamnaeste sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog strategije unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj 2017-2026.;

2. Godišnji izvještaj o aktivnostima Institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2016. godinu.

8. Odbor jednakih mogućnosti, održaće svoju sjednicu u ponedjeljak, 24. aprila 2017. godine u 14.00 časova, u sali 6 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijal iz dnevnog reda Osamnaeste sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog strategije unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj 2017-2026.;

2. Poseban izvještaj o usaglašavanju zakona i drugih propisa Republike Srpske sa pravnim standardima za ravnopravnost polova;

3. Izvještaj o stanju i položaju pripadnika nacionalnih manjina u Republici Srpskoj 2003 – 2016;

4. Godišnji izvještaj o aktivnostima Institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2016. godinu;

5. Informacija o implementaciji Strategije za suzbijanje nasilja u porodici Republike Srpske (2014-2019) za 2015. i 2016.godinu.

9. Odbor za zaštitu životne sredine, održaće svoju sjednicu u ponedjeljak, 24. aprila 2017. godine u 16.00 časova, u sali 4 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijal iz dnevnog reda Osamnaeste sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vazduha.

10. Odbor za privredu, održaće svoju sjednicu u ponedjeljak, 24. aprila 2017. godine u 16.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (crveni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Osamnaeste sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog zakona o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske;

2. Prijedlog zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda u Republici Srpskoj;

3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Ekonomsko-socijalnom savjetu;

4. Prijedlog strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2017-2021. godine – "Znanje za razvoj";

5. Nacrt strategije razvoja trgovine Republike Srpske do 2022. godine;

6. Izvještaj o realizaciji Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2012-2016. godina, za period 01.01.2012. godina-31.12.2016. godina;

7. Informacija o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2016. godine, te o ostvarenim rezultatima u približavanju propisa Republike Srpske propisima Evropske unije;

8. Informacija o realizaciji Osnova programa socijalnog zbrinjavanja radnika januar – decembar 2016. godine;

9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Republike Srpske o prodaji 64,9998% akcija osnovnog kapitala akcionarskog društva Rudnici željezne rude "Ljubija", Prijedor, metodom neposrednog odabira kupca;

10. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj po Projektu podrške zapošljavanju.

11. Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu i informisanje, održaće svoju sjednicu u ponedjeljak, 24. aprila 2017. godine u 16.30 časova, u sali 6 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Osamnaeste sjednice, a koji su nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2017-2021. godine – "Znanje za razvoj";

2. Nacrt strategije razvoja kulture Republike Srpske 2017 – 2022.;

3. Izvještaj o realizaciji Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2012-2016. godina, za period 01.01.2012. godina-31.12.2016. godina.

12. Odbor za pitanja djece, održaće svoju sjednicu u ponedjeljak, 24. aprila 2017. godine u 17.00 časova, u sali 3 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Osamnaeste sjednice, a koji su nadležnosti Odbora:

1. Informacija o implementaciji Strategije za suzbijanje nasilja u porodici Republike Srpske (2014-2019) za 2015. i 2016.godinu;

2. Informacija o realizaciji Programa razvoja sporta i Strategije razvoja sporta u Republici Srpskoj za 2016. godinu.

13. Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu, održaće svoju sjednicu u ponedjeljak, 24. aprila 2017. godine u 17.30 časova, u sali 5 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Osamnaeste sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o društvima za osiguranje - po hitnom postupku;

2. Izvještaj o stanju i položaju pripadnika nacionalnih manjina u Republici Srpskoj 2003 – 2016;

3. Godišnji izvještaj o aktivnostima Institucije Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2016. godinu;

4. Informcija o odlukama o pomilovanju u 2016. godini;

5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Republike Srpske o prodaji 64,9998% akcija osnovnog kapitala akcionarskog društva Rudnici željezne rude "Ljubija", Prijedor, metodom neposrednog odabira kupca.

14. Odbor za zdravstvo, rad i socijalnu politiku, održaće svoju sjednicu u ponedjeljak, 24. aprila 2017. godine u 17.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (ovalni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Osamnaeste sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog strategije unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj 2017-2026.;

2. Informacija o realizaciji Osnova programa socijalnog zbrinjavanja radnika januar – decembar 2016. godine;

3. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj po Projektu podrške zapošljavanju.

15. Odbor za trgovinu i turizam, održaće svoju sjednicu u utorak, 25. aprila 2017. godine u 09.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (crveni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Osamnaeste sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog zakona o turizmu;

2. Prijedlog zakona o ugostiteljstvu;

3. Nacrt strategije razvoja trgovine Republike Srpske do 2022. godine.

16. Odbor za zaštitu prava izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, održaće svoju sjednicu u utorak, 25. aprila 2017. godine u 09.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (mala sala).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijal iz dnevnog reda Osamnaeste sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

1. Izvještaj o realizaciji Programa rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za period 1.1 – 31.12.2016. godine.


IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine RS, 20.04.2017.

Naslov: Redakcija