Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O JEDINSTVENIM NAČELIMA I OKVIRU MATERIJALNE PODRŠKE OSOBAMA SA INVALIDITETOM: Mjesečne naknade rastu na maksimalno 700,90 KM

21.03.2023.


Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je da je u proceduri Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH i Nacrt zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške osobama sa invaliditetom, koji je na prijedlog ovog ministarstva utvrdila Vlada FBiH.

Ističu da se radi o Zakonu kojim se na sistemski način uređuje pitanje materijalne podrške osoba sa invaliditetom, te da je u pripremi Zakona posebnu saradnju Ministarstvo ostvarilo sa Vijećem osoba sa invaliditetom FBiH.

Važeći Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom ("Sl. novine FBiH", br. 36/1999, 54/2004, 39/2006, 14/2009, 7/2014 - rješenje US BiH, 45/2016, 19/2017 - dr. zakon, 40/2018, 52/2022 - dr. zakon i 16/2023), kako napominju, mijenjan je sedam puta, te se pristupilo izradi četiri potpuno nova zakona, uključujući i ovaj, kojim se uređuju pitanja zaštite osoba sa invaliditetom.

- Cilj Zakona je da osobe sa invaliditetom u potpunosti ostvare svoja prava, da ravnopravno učestvuju u svim oblastima društvenog života, kao što su socijalna zaštita, zdravstvo, obrazovanje, sloboda izbora, sport, rekreacija i zapošljavanje – istakao je federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača.

Na ovaj način se, napominje ministar Drljača, djelimično ispravlja višegodišnja nepravda prema osobama sa invaliditetom, jer njihove naknade nisu povećavale dugo vremena, posebno u odnosu na skupine ratnih vojnih invalida i civilnih žrtava rata.

Također, Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja prvi put je donio Pravilnik o kriterijima i postupku medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja i Jedinstvenu listu invaliditeta za sve osobe sa invaliditetom, bez obzira na uslov nastanka invaliditeta, a u skladu sa Listom svjetske zdravstvene organizacije. Ova dva dokumenta su osnov za ocjene zdravstvenog stanja za sve podnosioce zahtjeva po odredbama ovog zakona.

Iz Ministarstva navode da se osnovica za obračun novčanih davanja veže za 80 posto najniže cijene rada u FBiH, koja iznosi 596 KM, tako da osnovica iznosi 476,80 KM. Ona se usklađuje sa rastom najniže cjene rada. Visina lične invalidnine za prvu kategoriju (oštećenje organizma 100 posto) iznosi 40 posto od osnovice i bit će 190,72 KM, a za drugu kategoriju (oštećenje organizma 90 posto) naknada je 30 posto osnovice, odnosno 143,04 KM.

Mjesečna naknada - dodatak za njegu i pomoć prve kategorije lica koja ne mogu samostalno obavljati osnovne potrebe iznosi 100 posto osnovice. Za drugu kategoriju lica koja mogu djelimično obavljati osnovne potrebe, naknada je 50 posto od osnovice. Visina naknade za ortopedski dodatak je sedam posto od osnovice i iznosi 33,38 KM mjesečno.

Ukupno predloženi maksimalni iznos mjesečne novčane naknade za osobe sa invaliditetom je 700,90 KM, dok je do sada ova naknada bila 403 KM, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 15.03.2023.

Naslov: Redakcija