Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 28. marta 2023. godine 3. sjednica – Razmatranje prijedloga zakona

21.03.2023.


Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Nikola Špirić sazvao je 3. sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za utorak, 28. mart 2023. godine sa početkom u 11 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

U skladu s članom 155. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, delegatima će biti omogućeno postavljanje pitanja u usmenoj formi.

 1. Usvajanje Zapisnika 2. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Izvještaj o postizanju identičnog teksta Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, dostavljen od Zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za usaglašavanje teksta Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, broj: 01,02-02-1-298/22 od 14. 9. 2022;
 3. Izvještaj o postizanju identičnog teksta Zakona o dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, dostavljen od Zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za usaglašavanje teksta Prijedloga zakona o dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, broj: 01,02-02-1-378/22 od 30. 8. 2022;
 4. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (prvo čitanje), predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01-02-1-1904/21 od 9. 6. 2022;
 5. Prijedlog zakona o dopuni Zakona osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (prvo čitanje), predlagač: Predstavnički dom, broj: 01-02-1-687/22 od 29. 7. 2022;
 6. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, broj: 02-02-1-818/22 od 29. 7. 2022;
 7. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01-02-1-2236-1/21 od 29. 4. 2022, s Mišljenjem Ustavnopravne komisije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 8. Izvještaj o finansijskom poslovanju BHRT-a za 2021. godinu i Finansijski plan BHRT-a za 2022. godinu s pratećim mjerama i efektima tih mjera, broj: 01,02-29-904/22 od 8. 6. 2022;
 9. Izvještaj o realizaciji programa BHRT-a za 2021. godinu i Programski planovi BHRT-a za 2022. godinu, broj: 01,02-29-903/22 od 8. 6. 2022;
 10. Izvještaj o radu Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, broj: 01,02-50-18-1684/21 od 31. 8. 2021;
 11. Izvještaj o finansijskoj reviziji izvršenja Budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01-16-9-1819/22 od 15. 11. 2022;
 12. Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: Praćenje realizacije preporuka revizije učinka “Upravljanje imovinom i troškovima smještaja u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u BiH”, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 02/3-16-10-954/22 od 16. 6. 2022;
 13. Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: Praćenje realizacije preporuka revizije učinka “Upravljanje carinskim terminalima”, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 02/3-16-10-955/22 od 16. 6. 2022;
 14. Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, dostavljen od Predsjedništva BiH, broj: 01,02-16-1-1990/22 od 6. 12. 2022;
 15. Izvještaj o primjeni Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, podnosilac: Ministarstvo pravde BiH, broj: 01,02-50-18-1514/22 od 14. 9. 2022;
 16. Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, broj: 01,02-50-18-863/22 od 2. 6. 2022;
 17. Izvještaj o radu Pravobranilaštva BiH za 2021. godinu, broj: 01,02-50-18-1579/22 od 27. 9. 2022;
 18. Izvještaj o zaštiti ličnih podataka u Bosni i Hercegovini za 2021. godinu, broj: 01,02-04-1-1147/22 od 18. 7. 2022;
 19. Informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće rezerve za period januar – decembar 2021. godine, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1400/22 od 24. 8. 2022; 
 20. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o zajmu (GrCF W2 – Javni prijevoz Sarajevo e-Mobility) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj radi davanja saglasnosti za ratifikaciju. Ugovor je potpisan 12. aprila 2022. u Sarajevu, a potpisao ga je u ime Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda, ministar finansija i trezora BiH, broj: 01,02-21-1-1338/22 od 10. 8. 2022;
 21. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o saradnji između Bosne i Hercegovine i Sudske administracije Norveške, koji se odnosi na finansiranje projekata u korist pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Sporazum je potpisan 13. maja 2022. u Sarajevu, a potpisao ga je u ime Bosne i Hercegovine Halil Lagumdžija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, broj: 01,02-21-1-1337/22 od 10. 8. 2022;
 22. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana broj 3 na Ugovor o finansiranju, zaključen od i između Evropske investicione banke (banka) i Bosne i Hercegovine (zajmoprimac) i Republike Srpske (entitet) 22. septembra 2010. godine, s naknadnim izmjenama (Ugovor o finansiranju) – Vodovod i kanalizacija u RS-u (FI 25.741 – SERAPIS 2008-0556), broj: 01,02-21-1-1449/22 od 31. 8. 2022;
 23. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana broj 4 na Ugovor o finansiranju, zaključen od i između Evropske investicione banke (banka) i Bosne i Hercegovine (zajmoprimac) i Federacije Bosne i Hercegovine (entitet) 15. jula 2008. godine u Sarajevu i 18. augusta 2008. godine u Luksemburgu, s naknadnim izmjenama (Ugovor o finansiranju) – Vodovod i kanalizacija u FBiH (FI 24.569 – SERAPIS 2006-0272), broj: 01,02-21-1-1450/22 od 31. 8. 2022;
 24. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana broj 1 na Ugovor o finansiranju - Modernizacija puteva Federacije Bosne i Hercegovine (FI br. 82.137 – SERAPIS 2012-0418), zaključen od i između Evropske investicione banke (banka) i Bosne i Hercegovine (zajmoprimac) 26. januara 2016. godine u Sarajevu i 23. februara 2016. godine u Luksemburgu (Ugovor o finansiranju), broj: 01,02-21-1-1468/22 od
  5. 9. 2022;
 25. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana broj 2 na Ugovor o finansiranju, zaključen od i između Bosne i Hercegovine (zajmoprimac), Republike Srpske i Evropske investicione banke (banka) 27. decembra 2016. godine u Sarajevu i 29. decembra 2016. godine u Luksemburgu i Banjoj Luci i izmijenjen 2. decembra 2019. godine - Projekat Bolnice u RS/B (Ugovor o finansiranju) (FI 31.526 – SERAPIS 2010-0049), broj: 01,02-21-1-1469/22 od 5. 9. 2022;
 26. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana na Okvirni sporazum o zajmu za Projekat regionalnog vodosnabdijevanja “Plava voda”, zaključen 16. maja 2018. godine između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine LD 1890 (2016), potpisan 25. aprila 2022. godine u Parizu i 27. aprila 2022. godine u Sarajevu, broj: 01,02-21-1-1502/22 od 12. 9. 2022;
 27. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu (Projekat otpornosti i konkurentnosti poljoprivrede) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-21-1-1621/22 od 7. 10. 2022;
 28. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenja zdravstvenog sistema) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-21-1-1801/22 od 11. 11. 2022;
 29. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu (Projekat modernizacije vodnih i sanitarnih usluga) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-21-1-348/23 od 14. 2. 2023;
 30. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o grantu za Trast fond jednog donatora za Projekat modernizacije vodnog i sanitarnog sektora za Bosnu i Hercegovinu (Projekat modernizacije vodnih i sanitarnih usluga) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj u ulozi administratora Trast fonda jednog donatora za Projekat modernizacije vodnog i sanitarnog sektora za Bosnu i Hercegovinu, broj: 01,02-21-1-417/23 od 20. 2. 2023;
 31. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Tajland o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, broj: 01,02-21-1-1503/22 od 12. 9. 2022;
 32. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o obavljanju dohodovne djelatnosti izdržavanih članova osoblja diplomatskih misija i konzularnih ureda, broj: 01,02-21-1-1561/22 od 22. 9. 2022;
 33. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o učešću Bosne i Hercegovine u “Kreativnoj Evropi”, programu Evropske unije za kulturni i kreativni sektor, broj: 01,02-21-1-1564/22 od
  23. 9. 2022;
 34. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o načinu finansiranja i izrade projektno-tehničke dokumentacije, vođenje upravnih postupaka za procjenu uticaja na okoliš, izdavanje lokacijskih uslova, saglasnosti i građevinske dozvole za Projekat “Hidrotehnički i bagerski radovi na uređenju kritičnog sektora za plovidbu – ušće Drine i Save”, broj: 01,02-21-1-1901/22 od 1. 12. 2022;
 35. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlada ostalih članica Inicijative za spremnost i prevenciju katastrofa u Jugoistočnoj Evropi o aranžmanima zemlje domaćina za Sekretarijat Inicijative za spremnost i prevenciju katastrofa u Jugoistočnoj Evropi, broj: 01,02-21-1-2006/22 od 7. 12. 2022;
 36. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o uzajamnoj zaštiti i razmjeni tajnih podataka koji se odnose na Sporazum iz oblasti odbrambene industrije,broj: 01,02-21-1-2036/22 od 9. 12. 2022.

IZVOR: Vebsajt Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, 15.03.2023.

Naslov: Redakcija