Zastava Srbije

ZAKON O RADU: Svaki radnik mora dobiti obračun zarade, odnosno platnu listu koja mora da sarži izdvojene stavke za rad praznicima, rad noću, minuli rad, topli obrok i drugo, izuzev šest oblasti poput zdravstva, školstva, sudstva i policije, gdje su plate regulisane posebnim zakonima


Pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske za rad i zapošljavanje Mira Vasić izjavila je u Prijedoru da su javne prezentacijeZakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016 - dalje: Zakon) organizovane u šest regionalnih centara Republike Srpske i da će najčešće postavljana pitanja i odgovori biti objavljeni na internet stranici Ministarstva.

"Zakonom su decidno navedena prava i obaveze radnika i poslodavaca i preporučujem kolegama koji ga primjenjuju da ga iščitaju dobro jer tekst ne ostavlja nedoumice", poručila je Vasićeva.

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske u posljednjih par godina dalo je više od pet hiljada mišljenja na pojedine upite iz radno-pravnih odnosa, izjavila je Vasić.

"Zakon je pripreman dvije godine. U Zakonu sve jasno piše. Treba ga čitati ne jednom nego više puta i primijeniti na svaku konkretnu situaciju, a ne da radnici Ministarstva rješavaju pojedinačna pitanja u preduzećima i privrednim subjektima", rekla je Vasićeva.

Ona je najavila da predstoji donošenje zakona koji će biti kompatibilni sa Zakonom o radu i to zakona o:

  • posredovanju u zapošljavanju,
  • mirnom rješavanju radnih sporova,
  • evidenciji u oblasti rada i zdravstvenog osiguranja,
  • zdravstvenoj zaštiti,
  • zdravstvenom osiguranju.

"Mislim da ćemo morati intervenisati i kod zakona o Ekonomsko-socijalnom savjetu i o štrajku, a sve u zavisnosti od socijalnog dijaloga", dodala je Vasićeva.

Načelnik Odjeljenja za rad i zapošljavanje u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Rajko Kličković rekao je da postoji zahtjev za ocjenu ustavnosti novog Zakona o radu u dijelu koji se odnosi na regres.

"Mi ćemo se truditi da ostane rješenje kakvo jeste jer smatramo da regres treba da ostane zakonska kategorija", istakao je Kličković.

Odgovarajući na pitanja u toku predstavljanja Zakona o radu, Kličković je rekao da svaki radnik mora dobiti obračun plate odnosno platnu listu i da ona mora da sarži izdvojene stavke za rad praznicima, rad noću, minuli rad, topli obrok i drugo, izuzev šest oblasti poput zdravstva, školstva, sudstva i policije, gdje su plate regulisane posebnim zakonima.

"Platna lista ima snagu izvršne isprave. Može se radniku dostaviti i elektronskim putem, ali mora i lično", naglasio je Kličković.

Prema njegovim riječima, prijem radnika na određeno vrijeme za vrijeme godišnjih odmora radnika zaposlenih na neodređeno vrijeme je ne samo dozvoljeno nego i poželjno.

"Novi Zakon svakako podržava i stimuliše ovako odgovorne poslodavce i mi to pozdravljamo", istakao je Kličković.

Direktor Agencije za mirno rješavanje sporova, Borislav Radić, rekao je da je u do početka marta 2016. godine Agencija zaprimila tri do četiri hiljade zahtjeva za povredu radnih prava u 2015. godini.


Izvor: Vebsajt Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite, 18.03.2016.