Zastava Srbije

VLADA FBIH: Utvrđeni prijedlozi zakona o radu, o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona


Vlada Federacije BiH utvrdila na sjednici u Sarajevu Prijedlog zakona o radu i uputila ga Domu naroda Parlamenta Federacije BiH na usvajanje. Riječ je o Prijedlogu zakona koji je u identičnom tekstu usvojen u julu prošle godine u Predstavničkom domu.

Utvrđenim Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom koji je upućen Parlamentu Federacije BiH po hitnoj proceduri, u tekst su uvedene tri nove definicije i to "posebne kategorije otpada", "proizvođač i uvoznika proizvoda" i "operater sistema".

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, navedeno je u obrazloženju Prijedloga zakona, uz koordinaciju sa Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, opredijeljeno je za uspostavu istog sistema upravljanja otpadom na području Bosne i Hercegovine.

Unapređenje kvaliteta teksta u odnosu na sve raširenija društveno opasna ponašanja osnovni je razlog što je Vlada Federacije BiH utvrdila i Domu naroda po redovnoj proceduri uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, u tekstu u kojem ga je usvojio i Zastupnički dom.

Federalna vlada utvrdila je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom. Jednom od odredaba je precizirano da osnovica za obračun mjesečnih novčanih primanja iznosi 274,40 KM.

Prihvaćena je i informacija Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o implementaciji Uredbe o poticanju zapošljavanja u kojoj je navedeno da je od stupanja Uredbe na snagu, pa do 10. marta ove godine, zahtjeve za poticaje podnijelo 1.486 poslodavaca za zapošljavanje ukupno 4.063 osobe, a prijavilo se i 1.945 osoba zainteresiranih za subvencioniranje samozapošljavanja.

Federalna vlada usvojila je Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti – za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH", utvrđenih u Budžetu za 2016. godinu u iznosu 26.000.000 KM. Ova sredstva namijenjena su za obezbjeđivanje prava na zdravstvene usluge koje se finansiraju iz federalnog fonda solidarnosti i za obezbjeđivanje prava na lijekove i medicinska sredstva.

Uz to je Programom utroška sredstava planiranih za sufinansiranje troškova raseljenih osoba u 2016. godini predviđen iznos od 2.000.000 KM, a za zdravstvenu zaštita Roma 50.000 KM.

Upoznavši se s informacijom JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, Vlada Federacije BiH podržala je inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) budu osigurana sredstva za realizaciju Projekta Koridor 5c na poddionici Klopče – Donja Gračanica u iznosu do 36 miliona eura.

Podržana je i inicijativa JP Ceste Federacije BiH da za sanaciju šteta nakon poplava i za modernizaciju magistralnih cesta u Federaciji BiH budu osigurana kreditna sredstva Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu do 65 miliona eura, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade Federacije BiH.


Izvor: Vebsajt BHRT, 18.03.2016.