Zastava Srbije

JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU ZAKONA O GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA: Rok za sugestije 25. februar 2022. godine

21.02.2022.


U skladu sa tačkom 4 Smjernica za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 123/2008 i 73/2012), Ministarstvo energetike i rudarstva, u cilju obavljanja javnih konsultacija, poziva zainteresovana lica da dostave komentare i sugestije na Nacrt zakona o geološkim istraživanjima.

Komentare i sugestije možete dostaviti, do petka, 25.02.2022. godine, putem elektronske pošte na adrese:

  • e.salcin@mier.vladars.net
  • s.mandic@mier.vladars.net

IZVOR: Vebsajt Ministarstvo energetike i rudarstva RS, 16.02.2022.

Naslov: Redakcija