Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O GRADU LAKTAŠI: Opština Laktaši ispunjava uslove za sticanje statusa grada jer više od tri godine ima status razvijene jedinice lokalne samouprave i stopu zaposlenosti iznad republičkog prosjeka

21.02.2022.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o Gradu Laktaši, po hitnom postupku, kojim se uređuje područje, nadležnosti, organi i finansiranje Grada Laktaši.

Kao razlog za donošenje zakona navodi se da je Opština Laktaši na osnovu Odluke Skupštine opštine Laktaši pokrenula postupak za dodjelu statusa grada, da su ispunjeni svi zakonom utvrđeni uslovi za dodjelu statusa grada Laktašima, iz razloga što opština Laktaši predstavlja jedinstvenu geografsku, socijalnu, ekonomsku, istorijsku i teritorijalnu cjelinu sa odgovarajućim nivoom razvoja. Pored navedenog, ističe se da ova opština ispunjava uslove za sticanje statusa grada koji su propisani članom 10. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 97/2016, 36/2019 i 61/2021), jer Opština Laktaši više od tri godine ima status razvijene jedinice lokalne samouprave i stopu zaposlenosti iznad republičkog prosjeka.

Takođe, Vlada Republike Srpske je utvrdila i Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske, po hitnom postupku.

Budući da Opština Laktaši ispunjava sve zakonom propisane uslove za dodjelu statusa grada, neophodno je da se istovremeno sa Prijedlogom zakona o Gradu Laktaši utvrdi i Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 17.02.2022.

Naslov: Redakcija