Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU MANDATA STRANIH SUDIJA I IZBORU DOMAĆIH SUDIJA U USTAVNI SUD BIH: Poslanici iz Srpske predlažu da za sudije Ustavnog suda BiH može biti biran samo državljanin BiH sa pravom glasa, koji je istaknuti pravnik

21.02.2020.


Za sudije Ustavnog suda BiH može biti biran samo državljanin BiH sa pravom glasa koji je istaknuti pravnik visokog moralnog renomea, piše u Prijedlogu zakona o prestanku mandata stranih sudija i izboru domaćih sudija u Ustavni sud BiH koji će u parlament BiH uputiti parlamentarci iz Srpske.

U Prijedlogu zakona navedeno je da trojici sudija koje je izabrao predsjednik Evropskog suda za ljudska prava prestaje mandat okončanjem procedure izbora troje domaćih sudija.

"Sudije koje je izabrao predsjednik Evropskog suda za ljudska prava ostaju na dužnosti do okončanja procedure izbora domaćih sudija", navedeno je u ovom zakonskom rješenju.

Prijedlogom zakona je predviđeno da će izbor domaćih sudija koje će zamijeniti strane biti obavljen tako što jednog bira Narodna skupština Republike Srpske, a dvoje sudija Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH.

U obrazloženju Prijedloga zakona navedeno je da su ustavni osnov za njegovo usvajanje odredaba Ustava BiH u kojima je navedeno da bi troje sudija koje je izabrao predsjednik Evropskog suda za ljudska prava nakon više od pet godina trebalo birati na drugačiji način.

"Parlamentarna skupština BiH ni nakon 15 godina nije usvojila zakon kojim će na drugačiji način biti propisan izbor troje sudija od proteka tog roka, pa je stoga bilo potrebno donijeti ovaj zakon. Procesna nadležnost Parlamentarne skupštine BiH je utvrđena u Ustavu BiH", navedeno je u obrazloženju.

Kada je riječ o razlozima za donošenje zakona, predlagači smatraju da je neuobičajeno u komparativnoj ustavnosti da najviši sud jedne zemlje ima sudije strane državljane i da je okončanje te prakse nužno sa stanovišta državnog suvereniteta i demokratskih načela.

"Kao samostalni i nezavisni organ, Ustavni sud BiH bi trebalo da predstavlja instituciju u kojoj je državni suverenitet BiH najviše došao do izražaja. S ciljem dodatnog jačanja samostalnosti i nezavisnosti Ustavnog suda, kao i savjesnog, nepristrasnog i profesionalnog rada sudija, jedan od razloga ima za cilj da se u Ustavnom sudu BiH strane sudije zamijene domaćim kako bi jačale domaće institucije, a što je obaveza BiH u procesu evropskih integracija", piše u obrazloženju.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, 19.02.2020.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija