Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 26. februara 2020. godine 5. sjednica - Razmatranje prijedloga zakona

21.02.2020.


Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Denis Zvizdić sazvao je 5. sjednicu Predstavničkog doma za srijedu, 26. februar 2020. godine sa početkom u 10 sati.


Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 4. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;

 2. Komentari na dobivene odgovore na poslanička pitanja;

 3. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava BiH, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01-02-1-2568/17 od 30.10.2017. (drugo čitanje);

 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1885/18 od 17. 9. 2018. (drugo čitanje); 

 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu, predlagač: Vijeće ministara BiH (P.Z.E.I), broj: 01,02-02-1-2852/18 od 27. 2. 2019. (drugo čitanje);

 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskoj policiji Bosne i Hercegovine,predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-489/19 od 27. 5. 2019. (drugo čitanje);

 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini (P.Z.E.I),predlagač: Vijeće ministara, broj: 01,02-02-1-1694/19 od 25. 9. 2019. (drugo čitanje);

 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona BiH o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1613/18 od 13. 9. 2018. (prvo čitanje);

 9. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima, predlagači: poslanici Mirjana Marinković Lepić i Predrag Kojović, broj: 01-02-1-1626/18 od 26. 2. 2019. (prvo čitanje);

 10. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH,predlagači: poslanici Mirjana Marinković Lepić i Predrag Kojović, broj: 01-02-1-840/19 od 18. 4. 2019. (prvo čitanje);

 11. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH,predlagač: poslanik Damir Arnaut, broj: 01-02-1-1517/19 od 30. 8. 2019. (prvo čitanje);

 12. Prijedlog zakona o elektronskoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektronske transakcije (P.Z.E.I), predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-667/19 od 24. 12. 2019. (prvo čitanje);

 13. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Zahtjevu poslanika Damira Arnauta za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-196/20 od 5. 2. 2020;

 14. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma o postizanju identičnog teksta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama BiH, broj: 01,02-02-1-377/18 od 3. 2. 2020;

 15. Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2017. godinu, broj: 01,02-50-19-2615/18 od 3. 12. 2018;

 16. Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2018. godinu, broj: 01,02-50-18-2141/19 od 12. 12. 2019;

 17. Izvještaj o realizaciji Revidirane strategije Bosne i Hercegovine za provođenje Aneksa VII. Dejtonskog mirovnog sporazuma za 2017. godinu, podnosilac: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01,02,03-37-2701/18 od 10. 12. 2018;

 18. Izvještaj o radu i poslovanju BHRT-a za 2017. godinu i Izvještaj o realizaciji programskih planova za 2017. godinu BHT1, BH Radija1, Muzičke produkcije BHRT-a i Multimedija BHRT-a, podnosilac: Upravni odbor Radiotelevizije BiH, broj:01,02-29-1451/18 od 14. 6. 2018;

 19. Izvještaj o realizaciji programskih planova za 2018. godinu BHT1, BH Radio 1, Muzičke produkcije BHRT-a i Multimedije BHRT-a, podnosilac: Upravni odbor Radiotelevizije BiH, broj: 01,02-50-18-678/19 od 27. 3. 2019;

 20. Izvještaj o radu i poslovanju BHRT-a za 2018. godinu, podnosilac: Upravni odbor Radiotelevizije BiH, broj: 01,02-50-18-1194/19 od 27. 6. 2019;

 21. Izvještaj o radu Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, broj: 05/7-39-1-382/19 od 19. 2. 2019;

 22. Izvještaj o radu Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, broj: 05/7-39-1-289/20 od 31. 1. 2020;

 23. Izvještaj o radu Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine, za 2018. godinu, broj: 01,02-50-18-548/19 od 11. 3. 2019;

 24. Izvještaj o radu Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, broj: 05/6-50-18-293/20 od 3. 2. 2020;

 25. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine BiH kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, broj: 05/1-50-13-26-55-9/19 od 21. 1. 2019;

 26. Izvještaj o radu Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2018. godinu, broj: 05/2-50-12-237/19 od 29. 1. 2019;

 27. Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika BiH za 2018. godinu, broj: 05/3-37-4-227/19 od 28. 1. 2019;

 28. Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju za 2018. godinu, broj: 01,02-50-18-747/19 od 4. 4. 2019;

 29. Izvještaj o stanju radijacijske i nuklearne sigurnosti za 2017. godinu, podnosilac: Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, broj: 01,02-50-19-1645/18 od 18. 7. 2018;

 30. Izvještaj o stanju radijacijske i nuklearne sigurnosti za 2018. godinu, podnosilac: Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH, broj: 01,02-50-18-1273/19 od 11. 7. 2019;

 31. Izvještaj o izdatim ispravama i odbijenim zahtjevima za izdavanje isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i roba posebne namjene za 2017. godinu i Izvještaj o realizaciji izdatih isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i roba posebne namjene u 2017. godini, podnosilac: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, broj: 01,02-50-18-1623/19 od 12. 9. 2019;

 32. Informacija o Godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika i jedinica Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u inostranstvu za 2019. godinu, podnosilac: Ministarstvo odbrane BiH, broj: 03/1-03-2146/18 od 25. 9. 2018;

 33. Potvrđivanje Odluke o učešću pripadnika policijskih službi iz Bosne i Hercegovine u Stabilizacijskoj misiji Ujedinjenih naroda u Demokratskoj Republici Kongo, podnosilac: Predsjedništvo BiH, broj: 01,02-50-18-1222/19 od 2. 7. 2019;

 34. Razmatranje poslaničke inicijative Damira Arnauta, koja glasi: "Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, podnosim poslaničku inicijativu za izmjene i dopune Pravilnika o međunarodnim aktivnostima Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine", broj: 01-50-1-186/19 od 31. 1. 2019;

 35. Razmatranje poslaničke inicijative Damira Arnauta, koja glasi: "Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, podnosim poslaničku inicijativu kojom se sugerira nadležnim entitetskim institucijama, odnosno institucijama Brčko Distrikta (vlade i zakonodavna tijela) da pripreme i usvoje izmjene i dopune zakona o zaštiti od klevete, na način da se u njih inkorporiraju različiti standardi prihvatljivosti, tolerancije te dokazivanja kada je u pitanju navodna kleveta protiv javnih ličnosti u odnosu na privatne osobe, a u skladu sa sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava", broj: 01-50-1-1490/19 od 19. 8. 2019;

 36. Razmatranje poslaničke inicijative Predraga Kojovića, koja glasi: "Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 79/14, 81/15, 97/15), podnosim poslaničku inicijativu kojom se Vijeće ministara BiH obavezuje da uradi analizu propusnosti državne granice Bosne i Hercegovine i opremljenosti Granične policije za bolju kontrolu granica", broj: 01-50-1-1519/19 od 23. 8. 2019;

 37. Razmatranje poslaničke inicijative Aide Baručije koja glasi: "Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 79/14, 81/15, 97/15), upućujem poslaničku inicijativu kojom se Vijeće ministara BiH obavezuje da uradi analizu sigurnosti i tehničke opremljenosti na željezničkim stanicama u Bosni i Hercegovini", broj: 01-50-1-1655/19 od 18. 9. 2019;

 38. Razmatranje poslaničke inicijative Predraga Kojovića, Aide Baručije i Mirjane Marinković Lepić, koja glasi: "Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 79/14, 81/15, 97/15), upućujemo poslaničku inicijativu za izmjenu člana 5. Pravilnika o korištenu telefona u Parlamentarnoj skupštini BiH na osnovu člana 49. stav (2) Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15 i 16/16), člana 63. stav (1) tačka g) Poslovnika Predstavničkog doma ("Službeni glasnik BiH", br. 79/14, 81/15, 97/15) i člana 53. stav (1) Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 58/14, 88/15, 96/15 i 53/16)", broj: 01-50-1-1872/19 od 25. 10. 2019;

 39. Razmatranje poslaničke inicijative Mirjane Marinković Lepić, koja glasi: "Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 79/14, 81/15, 97/15i 78/19), upućujem poslaničku inicijativu kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da najkasnije u roku od 90 dana od dana usvajanja ove inicijative u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH donese odluku o provjeri diploma svih zaposlenih u državnim institucijama u smislu kontrole validnosti diploma u skladu sa zakonskim propisima iz oblasti obrazovanja.", broj: 01-50-1-225/20 od 24. 1. 2020;

 40. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o davanju saglasnosti za ratifikaciju Amandmana na Rimski statut Međunarodnog krivičnog suda (Amandmani iz Kampale), broj: 01,02-21-1-2224/19 od 5. 2. 2020;

 41. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazumа između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlada ostalih članica Inicijative za spremnost i prevenciju katastrofa u Jugoistočnoj Evropi o aranžmanima zemlje domaćina za Sekretarijat Inicijative za spremnost i prevenciju katastrofa u Jugoistočnoj Evropi, broj: 01,02-21-1-897/19 od 26. 4. 2019;

 42. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreskim stvarima (MAC), broj: 01,02-21-1-345/20 od 6. 2. 2020;

 43. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana broj 3 na Ugovor o finansiranju zaključen između Bosne i Hercegovine (zajmoprimac), Republike Srpske i Evropske investicione banke (Banka) 5. oktobra 2011. u Luksemburgu i 25. oktobra 2011. u Sarajevu, s naknadnim izmjenama i dopunama s vremena na vrijeme /Bolnice RS – A (Fi 31.243 - SERAPIS 2010-0049) (Ugovor o finansiranju), broj: 01,02-21-1-362/20 od 7. 2. 2020;

 44. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju i projektu između Bosne i Hercegovine (primalac) koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora BiH i Republike Srpske (Republika Srpska) koju zastupa Ministarstvo finansija i Grada Gradiške (agencija za provođenje projekta) koju zastupa gradonačelnik i KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW) u iznosu od 10.266.845,46 eura – Prikupljanje i tretman otpadnih voda Gradiška – faza 1, broj: 01,02-21-1-363/20 od 7. 2. 2020;

 45. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Nota sporazuma o finansijskoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke za 2018. godinu, zaključen u Sarajevu, 9. decembra 2019, razmjenom diplomatskih nota, broj: 01,02-21-1-365/20 od 7. 2. 2020;

 46. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine u vezi s Regionalnim stambenim programom – BiH 6 (2018), potpisan 30. 9. 2019. u Parizu, broj: 01,02-21-1-366/20 od 7. 2. 2020;

 47. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana broj 1 na Ugovor o finansiranju zaključen između Bosne i Hercegovine (zajmoprimac), Republike Srpske i Evropske investicione banke (Banka) 27. decembra 2016. u Sarajevu i 29. decembra 2016. u Luksemburgu i Banja Luci /Bolnice RS – B (Fi 31.526 - SERAPIS 2010-0049) (Ugovor o finansiranju), broj: 01,02-21-1-375/20 od 10. 2. 2020;

 48. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju i projektu između Bosne i Hercegovine (primalac) koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora BiH i Republike Srpske (Republika Srpska) koju zastupa Ministarstvo finansija i Grada Gradiške (agencija za provođenje projekta) koju zastupa gradonačelnik i KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW) u iznosu od 3.800.000,00 eura – Prikupljanje i tretman otpadnih voda u Gradiški, broj: 01,02-21-1-376/20 od 10. 2. 2020;

 49. Razmatranje materijala sa oznakom "povjerljivo", broj: P-Pov-07-03-10-5-38/18 od 3. 5. 2018;

 50. Razmatranje materijala sa oznakom "povjerljivo", broj: P-POV-07-03-10-12-97/18 od 5.11.2018;

 51. Razmatranje materijala sa oznakom "povjerljivo", broj: P-POV-07-03-10-12-71/19 od 26. 11. 2019.


IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, 18.02.2020.

Naslov: Redakcija