Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika

OMBUDSMAN ZA LJUDSKA PRAVA BIH: U porastu broj pritužbi

21.02.2019.


Na adresu Ombudsmana za ljudska prava BiH lani je stiglo više hiljada žalbi građana u kojima je ukazano na kršenje njihovih prava, a nadležni su, analizirajući stanje na terenu, zaključili da situacija još nije zadovoljavajuća.

Nadležni u toj instituciji sabrali su pritužbe koje su im pristigle od januara do kraja decembra prošle godine, a statistika je pokazala ukupan broj veći za 106 u odnosu na 2017. godinu, tako da je 2018. godine zaprimljeno 3.266 tih podnesaka.

Od ukupnog broja zaprimljenih žalbi najviše ih se, kao i godinu ranije, odnosilo na povrede građanskih i političkih prava, odnosno 1.819 ili 55,7 odsto, što je neznatno manje u odnosu na 2017. godinu.

Kada je riječ o žalbama koje se odnose na rad sudova, takvih je stiglo 389, što je znatno manje u odnosu na godinu ranije kada su bile 624 žalbe.

- Najčešće su to žalbe koje se odnose na dužinu trajanja postupaka - ukazali su u instituciji Ombudsmana za ljudska prava.

Na njihovu adresu stiglo je i 13 žalbi u kojima je Ustavni sud BiH označen kao odgovorna strana, što je veći broj u odnosu na prethodnu godinu, a koje se, između ostalog, odnose na neizvršavanje odluka i dužinu trajanja postupaka pred tim sudom.

Pošteđeni nisu bili ni tužioci. Na rad tužilaštava u 2017. godini su zaprimljene 74 žalbe koje se odnose na postupanje tužilaštava u Sarajevu, Banjaluci, Tuzlanskom kantonu i na drugim adresama.

- Na račun tužilaštava u 2018. godini je bilo 75 žalbi - istakli su u toj instituciji i dodali da su se one odnosile na nepreduzimanje zakonom propisanih radnji u vezi sa podnesenim krivičnim prijavama građana i pravnih lica, neizvršenje sudskih odluka, te neujednačenost krivičnog zakonodavstva.

Zaprimljen je manji broj žalbi koje se odnose na rad i postupanje advokata, kako onih koje građani angažuju po vlastitom izboru, tako i onih koji su građanima dodijeljeni po službenoj dužnosti te angažovanih u sistemu besplatne pravne pomoći. U žalbama građani izražavaju nezadovoljstvo načinom zastupanja, zalaganjem advokata tokom postupka pred nadležnim tijelima, ističu lošu komunikaciju u smislu nedovoljne informisanosti o radnjama u postupku, kao i propuštanjem rokova za preduzimanje pravnih radnji u postupcima.

Žalbeni navodi odnose se, kako su ukazali u instituciji Ombudsmana, i na rad advokatskih komora. Evidentirana su obraćanja građana zbog toga što predmetna komora nije ni pokrenula postupak po prijavama na advokate. Osim navedenog, žalioci smatraju da upućivanje pritužbi istima ne rezultuje sprovođenjem objektivnog i nepristrasnog postupka nego, prije svega, zadovoljenjem propisane forme.

Ombudsmani su ukazali da su građani nezadovoljni i zbog nemogućnosti izvršenja pravosnažnih i izvršnih odluka sudova te organa uprave.

- Bez obzira na postojanje Ombudsmana u ovom kapacitetu dugi niz godina, građani nam se još obraćaju zahtijevajući pružanje besplatne pravne pomoći u smislu sastavljanja podnesaka kao što su tužbe, prijedlozi za izvršenje ili žalbi na odluke sudova ili organa uprave, te zastupanja u sudskim postupcima ili postupcima pred organima uprave ili izmjene sudskih odluka i slično, što nije u nadležnosti Ombudsmana - ukazali su u toj instituciji.

Ombudsmani su istakli da je obaveza javne uprave u izvršavanju vlastitih obaveza prema građanima da jamči poboljšanje kvaliteta rada tako što će voditi računa da odluke koje utiču na prava ili interese pojedinaca budu zasnovane na zakonu, da sadržaj takvih odluka bude u skladu sa zakonom te da poštuju princip jednakog tretmana i izbjegavaju diskriminaciju.

- Primjetno je da se suština žalbi koje se odnose na slobodu izražavanja i pristup informacijama iz godine u godinu ponavlja. Javna tijela i dalje ne poštuju rokove za donošenje odluke o prvostepenom i drugostepenom postupku, donose rješenja koja ne sadrže sve zakonom propisane elemente - obrazloženje, pouka o pravnom lijeku, te formalno odobravaju pristup informacijama uz izostanak suštinskog pristupa informaciji - zaključili su u instituciji Ombudsmana za ljudska prava BiH.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, Vedrana Kulaga, 15.02.2019.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772