Zastava Srbije

RADNA VERZIJE UREDBE O UPRAVLJANJU RUDARSKIM OTPADOM U RS: Cilj je definisanje odgovornosti institucija i koncesionara u upravljanju rudarskim otpadom kako bi se obezbijedila zaštita životne sredine u skladu sa direktivama Evropske unije

20.12.2023.


Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske, uz podršku projekta tehničke asistencije EU4CS koji finansira Delegacija Evropske unije, organizovalo je u Prijedoru konsultacije sa organizacijama civilnog društva na temu radne verzije Uredbe o upravljanju rudarskim otpadom. Prve konsultacije su održane u Srebrenici.

Uredba ima za cilj da definiše odgovornosti institucija i koncesionara u upravljanju rudarskim otpadom kako bi se obezbijedila zaštita životne sredine u skladu sa direktivama Evropske unije. Proces konsultacija o nacrtu Uredbe ministarstvo će voditi do kraja januara 2024. godine.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo energetike i rudarstva RS, 15.12.2023.

Naslov: Redakcija