Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

U PRIPREMI ZAKON O ZAŠTITI PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA U BRČKO DISTRIKTU

20.12.2019.


Predstavnici udruženja nacionalnih manjina u Brčko distriktu pozdravili su vijest da je Vlada Brčko distrikta počela izradu zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina.

Oni godinama zagovaraju donošenje ovog zakona u očekivanju da će riješiti otvorena pitanja i probleme sa kojima se susreću u svakodnevnom radu.

Adnan Pašalić, šef Zakonodavne kancelarije Vlade, kaže da su usvojene smjernice za izradu ovog zakona, čije je donošenje propisano zakonom koji na nivou BiH uređuje ovu oblast, koji bi trebao konkretnije urediti neka pitanja.

- Tu se posebno misli na pitanja upotrebe i zaštite prava jezika i kulture nacionalnih manjina, način i formu njihovog ostvarivanja, pitanje finansiranja udruženja i drugih institucija nacionalnih manjina, kao i pitanje definisanja pojma i statusa nacionalnih manjina u Distriktu - rekao je Pašalić.

Pojasnio je da će definicija nacionalnih manjina biti preuzeta iz državnog zakona i da će se posebna pažnja posvetiti pravu na upotrebu jezika i pisma.

- Neophodno je istaći pitanje prava na upotrebu jezika i kulture nacionalnih manjina. Planirali smo mogućnost uvođenja dodatne nastave na jeziku nacionalnih manjina, a takođe bi bilo omogućeno osnivanje privatnih škola na jezicima nacionalnih manjina. Kada je u pitanju finansiranje, na čemu već duže vrijeme insistiraju i sama udruženja koja u Distriktu djeluju, radi se o tome da se odrede kriterijumi i da se zakonom obezbijedi da se finansiranje, kako udruženja tako i drugih institucija iz ove oblasti, planira u budžetu Brčko distrikta - istakao je Pašalić.

Ćazim Salihović, predsjednik udruženja "Romi na djelu", koje zastupa interese najbrojnije nacionalne manjine u Distriktu, kaže da je finansiranje jedan od gorućih problema.

- Neriješeno pitanje finansiranja razlog je teškoća u rješavanju svih drugih problema i mi očekujemo da se to ovim zakonom riješi - kaže Salihović.

Aktivisti i volonteri ove zajednice ističu da je najbitnije obezbijediti da se omogući učenje romskog jezika u školama iako su, kako kažu, svjesni da će to biti teško zato što nema nastavnog kadra.

Ističu da je posljednjih godina došlo do pozitivnih kretanja kada je riječ o obrazovanju Roma, koji sve manje napuštaju redovno školovanje, a ove godine će prvi put nakon 8 godina imati dvije Romkinje maturantkinje.

Todorka Jovanović, predsjednica udruženja "Makedonac Vardar" i predstavnik u Savjetu nacionalnih manjina pri Parlamentarnoj skupštini BiH, kaže da je bilo krajnje vrijeme da se pristupi izradi ovog zakona u Distriktu, ali da nije uvjerena da će to ići brzo.

- Očekujem da se ovo, kao i ostala udruženja nacionalnih manjina, u određenoj fazi donošenja zakona o pravima nacionalnih manjina uključe kako bi došli do najboljih rješenja za zaštitu naših prava i interesa - rekla je Jovanovićeva.

U Brčkom je, pored udruženja "Romi na djelu" i "Makedonac Vardar", registrovano udruženje građana Sjedinjene nacionalne manjine, udruženje Crnogoraca "Petar Petrović Njegoš", Udruženje Mađara "Petefi Šandor" i Udruženje građana srpsko-ruskog prijateljstva.


IZVOR: Vebsajt Srpskainfo, Cvijeta Kovačević, 17.12.2019.

Naslov: Redakcija