Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

VLADA RS: Utvrđen Nacrt zakona o posredovanju u prometu nepokretnosti

20.12.2019.


Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 51. sjednici, u Banjaluci, Nacrt zakona o posredovanju u prometu nepokretnosti.

Zakon o posredovanju u prometu nepokretnosti je novina u pravnom sistemu Republike Srpske, kojim se po prvi put uređuju uslovi za obavljanje posredovanja, prava i obaveze posrednika i nalogodavaca u prometu nepokretnosti, način obavljanja posredovanja, posrednička naknada, nadzor nad primjenom ovog zakona, kao i novčane kazne i zaštitne mjere za učinjene prekršaje utvrđene ovim zakonom.

Osnovni razlog za donošenje ovog zakona je obezbjeđenje pravne sigurnosti za građane i pravna lica u korišćenju usluga posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti.

Ovim zakonom obezbijediće se da za svaki posao posredovanja u prometu nepokretnosti mora biti zaključen ugovor u pisanoj formi. Pored toga, uvodi se i obavezno osiguranje od odgovornosti za štetu koju bi posrednik obavljanjem posredovanja mogao da prouzrokuje nalogodavcu.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog programa javnih investicija Republike Srpske za period 2020-2022. godina, koji je evidencioni dokument i koji sadrži informacije o projektima u implementaciji, kao i o projektima koja su nadležna ministarstva/institucije kandidovala kao prioritetne.

Programom javnih investicija za period 2020-2022. godina u Republici Srpskoj su ugovorene investicije u iznosu 519 miliona KM, a kao prioritetne potrebe bez obezbijeđenih izvora finansiranja iskazane su dodatne investicije u iznosu od 11,5 milijardi KM.

Analiza sektorske strukture investicija u implementaciji u periodu 2020-2022. godina prema resornoj nadležnosti za projekte pokazuje da je 88,81% investicija planirano u sektoru energetike i zdravstva, sektorima izbjeglica i raseljenih lica, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, zaštite životne sredine, te saobraćajne infrastrukture i unutrašnjih poslova.

Najveće učešće u finansiranju ugovorenih investicionih projekata u periodu 2020-2022. godina imaju ino sredstva, krediti i grantovi, u ukupnom iznosu od 266,1 miliona KM ili 51,27%, dok domaća sredstva po svim osnovama učestvuju u iznosu od 252,9 miliona KM ili 48,73% (budžetska sredstva, vlastita sredstva učesnika u realizaciji projekata, domaći krediti). Od prioritetnih investicija bez obezbijeđenih izvora finansiranja najzahtjevniji projekti su iz oblasti saobraćaja i veza, ukupno 6,9 milijardi KM ili 59,54% i energetike i rudarstva, ukupno 4,2 milijarde KM ili 36,38%.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog strategije za unapređivanje i zaštitu prava pripadnika nacionalnih manjina u Republici Srpskoj za period 2020-2024. godina.

Cilj donošenja ove strategije je da se, kroz realizaciju strateških i operativnih ciljeva, dodatno unaprijede postojeća prava i položaj pripadnika nacionalnih manjina u različitim područjima (kultura, obrazovanje na maternjem jeziku, informisanje itd.). Takođe, cilj donošenja Strategije je uključivanje pripadnika nacionalnih manjina u procese kreiranja javnih politika, kao i uspostavljanje kvalitetnije i efikasnije saradnje sa Vladom, organima i institucijama Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o prijedlogu za sufinansiranje projekata Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske i donijela Odluku o davanju saglasnosti Fondu za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, da u skladu sa raspoloživim sredstvima, u ukupnom iznosu od 1.860.000,00 KM, finansijski podrži/sufinansira niz projekata s ciljem zaštite i unapređenja životne sredine.

Najveći dio sredstava, 390.000,00 KM biće usmjeren na kofinansiranje projekta unapređenje energetske efikasnosti u Republici Srpskoj, koji realizuje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju.

Prema ovoj odluci, Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske će sufinansirati aktivnosti na realizaciji tri projekta koje implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija UNDP, i to: za aktivnosti na teritoriji Republike Srpske u projektu "Povećanje investicija u zgrade sa niskom emisijom ugljenika u Bosni i Hercegovini", odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 340.000,00 KM, za "Pokretanje okolišnog finansiranja u svrhu nisko-karbonskog urbanog razvoja" (UrbanLed)" odobreni ukupni iznosje 200.000,00 KM, a u okviru proširenja aktivnosti u projektu "Zeleni ekonomski razvoj - GED - Green Economic Development, za implementaciju infrastukturnih mjera energetske efikasnosti JZU bolnice u Trebinju- II faza, biće izdvojeno 60.000,00 KM.

Preostali dio sredstava iz ove odluke biće usmjeren na finansijsku podršku /sufinansiranje projekata koji realizuju privredni subjekti i jedinice lokalne samouprave.

Sredstva na koje se odnosi ova odluka, Fond će obezbijediti u skladu sa ranije odobrenim Planom rada i Finansijskim planom Fonda, za 2019. godinu.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o davanju saglasnosti Republičkom sekretarijatu za raseljena lica i migracije za utrošak novčanih sredstava, u iznosu od 505.000,00 KM.

Saglasnost se daje za utrošak novčanih sredstava, sa pozicija: kapitalni grantovi za finansiranje povratka u Republiku Srpsku (265.000,00 KM), kapitalni grantovi za finansiranje povratka u Federaciju BiH (110.000,00 KM), te transferi jedinicama lokalne samouprave za finansiranje povratka u Republiku Srpsku (130.000,00 KM).

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o isplati finansijskih sredstava nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave, u ukupnom iznosu od 500.000,00 KM.

R.br.

Nerazvijene opštine

 

1

Bratunac

15.750,00

2

Višegrad

13.800,00

3

Vlasenica

15.200,00

4

Donji Žabar

15.012,50

5

Kostajnica

14.762,50

6

Ljubinje

14.575,00

7

Nevesinje

15.000,00

8

Pelagićevo

14.800,00

9

Petrovac

13.525,00

10

Petrovo

14.975,00

11

Ribnik

14.150,00

12

Rogatica

14.225,00

13

Han Pijesak

14.225,00

14

Šamac

15.775,00

15

Šipovo

14.225,00

R.br.

Izrazito nerazvijene opštine

 

1

Berkovići

14.650,00

2

Vukosavlje

15.420,00

3

Istočni Drvar

13.450,00

4

Istočni Mostar

15.000,00

5

Istočni Stari Grad

13.945,00

6

Jezero

15.542,50

7

Kalinovik

13.900,00

8

Kneževo

15.200,00

9

Krupa na Uni

15.542,50

10

Kupres

13.900,00

11

Lopare

14.995,00

12

Novo Goražde

14.570,00

13

Osmaci

15.145,00

14

Oštra Luka

15.200,00

15

Rudo

15.075,00

16

Srebrenica

14.250,00

17

Trnovo

14.500,00

18

Čajniče

14.820,00

19

Šekovići

14.895,00
IZVOR: Vebsajt Vlade RS,18.12.2019.

Naslov: Redakcija