Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

REFORMA PRAVOSUĐA: Neophodan novi zakon o Visokom i sudskom tužilačkom savjetu BiH, drugačiji izbor sudija i tužilaca, kao i uređivanje pitanja njihove disciplinske odgovornosti

20.12.2019.


Potpredsjednik Vlade Republike Srpske Anton Kasipović rekao je da je potreban novi zakon o Visokom i sudskom tužilačkom savjetu (VSTS) BiH, drugačiji izbor sudija i tužilaca, kao i uređivanje pitanja njihove disciplinske odgovornosti.

Kasipović je istakao da od uspostavljanja VSTS-a Ministarstvo pravde Srpske nema uticaj na izbor sudija i tužilaca, niti drugih nosilaca pravosudnih funkcija, ni na njihov način postupanja, osim kada se građani obrate i ukažu na određena ponašanja.

"U tom smislu, Ministarstvo uvijek postupa prema svakom od dopisa i reaguje, te prosljeđuje to VSTS-u", rekao je Kasipović.

On je naveo da ne želi, niti smije da utiče ili vrši pritisak na bilo koju odluku pravosuđa BiH.

"Nisam u potpunosti zadovoljan radom pravosuđa. Potrebna je duboka i ozbiljna reforma pravosuđa BiH i Srpske", rekao je Kasipović, koji je i ministar pravde Srpske.

On je istakao da se zalaže za objavu imovinskih kartona nosilaca funkcija u pravosuđu, kao i za analizu dosadašnjeg rada kandidata za ključne pravosudne funkcije.

Kasipović je naveo da će uskoro u parlamentarnoj proceduri biti novi Krivični zakonik Republike Srpske, Zakon o krivičnom postupku i Zakon o suđenju u razumnom roku.

On je rekao da određeni privredni sporovi predugo traju, ali da je novim zakonskim rješenjima to vrijeme skraćeno.

"Cilj je da te rokove skraćujemo u interesu Srpske", poručio je Kasipović.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, 17.12.2019.

Naslov: Redakcija