Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

IZMJENE ZAKONA O RADU FBIH: Obavezno zapošljavanje putem javnog konkursa. Precizirane su odredbe o radnom učinku, na način da će ubuduće biti utvrđivan na osnovu odluka poslodavca. Definisane su i odredbe o prestanku radnog odnosa, koji prestaje nakon navršenih 65 godina života i 15 godina staža

20.12.2016.


Najznačajnija predložena izmjena u Zakonu o radu Federacije Bosne i Hercegovine podrazumijeva transparentnost u procesu zapošljavanja i s njom su saglasni partneri u Ekonomsko-socijalnom vijeću (ESV) za teritoriju Federacije.

Podrazumijeva da se radni odnos u pravnim licima koja vrše javna ovlaštenja zasniva obavezno putem javnog konkursa, rekao je federalni premijer Fadil Novalić nakon sjednice ESV-a.

- To u praksi znači obavezu za sve javne ustanove, fondove, institucije, agencije i zavode, institute, kao i privredna društva s većinskim učešćem državnog kapitala, da raspisuju javni natječaj za svako radno mjesto, što će doprinijeti naporima Vlade da uvede transparentnost u zapošljavanju na svim nivoima - rekao je premijer.

Ekonomsko-socijalno vijeće, nakon konstatacije da su pregovarački timovi sva tri partnera koja participiraju u tom vijeću (Vlada, sindikat, poslodavci) usuglasili sporna pitanja vezana za izmjene radnog zakonodavstva, usuglasilo se također da izmjene Zakona, inače razmotrene u formi nacrta na ovoj sjednici, treba uputiti u hitnu daljnju proceduru.

Premijer Novalić je rekao da su usuglašavanjem precizirane i odredbe o radnom učinku, kao novini u Zakonu o radu, na način da će ubuduće biti utvrđivan na osnovu odluka poslodavca.

- Definisane su i odredbe o prestanku radnog odnosa, koji nakon ovih izmjena prestaje nakon navršenih 65 godina života i 15 godina staža. Dosad je to bilo 20 godina - ukazao je Novalić.

- Želim da kažem da smo na ovoj sjednici postigli visok nivo saglasnosti svih učesnika u dijalogu, što me uistinu raduje, kao i činjenica da je Vlada FBiH dobila saradnike u namjerama da nastavi reformisati tržište rada - dodao je premijer.

Izmjene i dopune Zakona o radu su nužne kako bi što bolje i kvalitetnije popravile poslovni ambijent Federacije, zaključio je.

Primjenom dosadašnjih rješenja i tokom procesa kolektivnog pregovaranja, koji je intenzivno trajao tokom ove godine, ustanovljene su određene životne i pravne situacije koje su naprosto nametnule potrebu za korekcijama Zakona o radu, s ciljem sprečavanja njegove zloupotrebe te osiguranja jednakih i pravednih uslova rada, rekao je također premijer.

Predstavnici poslodavaca i sindikata, kao druga dva partnera u Ekonomsko-socijalnom vijeću, također su nakon sjednice izjavili da je u pregovorima timova tri partnera postignut visok nivo saglasnosti.

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Ismet Bajramović je napomenuo da je ideja vodilja sindikata korištenje povoljnijeg prava za radnike. Novina je i da će Vlada brzo ponuditi zakon o minimalnoj plaći, dodao je Bajramović koji je na sjednici ukazao da će sindikat uporno tražiti proširenje Općeg kolektivnog ugovora kako bi mogli biti potpisani još neki granski kolektivni ugovori.

Adnan Smailbegović iz Udruženja poslodavaca FBiH je nakon sjednice ESV-a naveo je da poslodavci nisu prezadovoljni postignutim sporazumom socijalnih partnera o izmjenama Zakon o radu, ali i dodao da je sam pregovarački proces bio dobro organiziran u vidu male radne grupe koja je "otvorila karte", sagledavajući šta kojoj strani smeta, te na kraju došla do kompromisa.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 19.12.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772