Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O POSEBNOM REGISTRU OSOBA, PRAVOSNAŽNO OSUĐENIH ZA KRIVIČNA DJELA SEKSUALNE ZLOUPOTREBE I ISKORIŠTAVANJA DJECE: Pored osnivanja posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za pomenuta krivična djela, određuju se i lični podaci koji se upisuju, način njihovog čuvanja i davanja na korištenje, stepen njihove povjerljivosti te obaveze upisanih lica

20.11.2017.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

Navedenim zakonskim rješenjem se, pored osnivanja posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za pomenuta krivična djela, određuju i lični podaci koji se upisuju, način njihovog čuvanja i davanja na korištenje, stepen njihove povjerljivosti te obaveze upisanih lica.

Svrha donošenja ovog zakona jeste obezbjeđivanje zaštite djece od seksualne zloupotrebe, zlostavljanja i iskorištavanja te sprečavanje lica pravosnažno osuđenih za ova krivična djela da ih ponovo izvrše.

Zakonom je propisano da će se registar voditi pri Upravi kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova, prema propisima kojima se uređuje vođenje kaznene evidencije u Republici Srpskoj, te da će se podaci smatrati službenom tajnom.

Podaci iz registra moći će se dati pravosudnim organima, te organima, ustanovama, institucijama i udruženjima koja u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti ostvaruju neposredan kontakt sa djecom.

Lica pravosnažno osuđena za seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece imaće obavezu da se svake godine, na dan izdržane kazne, jave nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova, da je obavijeste o svakom putovanju, odredištu i trajanju istog, kao i da prijave svaku promjenu ličnih podataka.

Nacrt zakona biće upućen u skupštinsku proceduru.


Izvor: Vebsajt Ministarstvo pravde, 16.11.2017.

Naslov: Naslov: Redakcija