Zastava Srbije

USTAVNI SUD RS: Neprihvatljiv veto na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

20.10.2022.


U Banjoj Luci je, 18. oktobra 2022. godine, održana Stotinu i četrdeset i četvrta sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Vijeće). Predmet odlučivanja Vijeća bilo je pitanje prihvatljivosti zahtjeva Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog bošnjačkog naroda u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koji je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 14. septembra tekuće godine.

 Vijeće je, dakle, raspravljalo o prihvatljivosti navedenog zahtjeva, odnosno o postojanju procesnopravnih uslova za meritorno odlučivanje o tome da li je osporavanim članom Zakona došlo do povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda. Rješavajući ovo pitanje, Vijeće je utvrdilo da predmetni zahtjev nije prihvatljiv s obzirom na to da podnosilac zahtjeva u njemu ističe, između ostalog, da je osporeni član Zakona u suprotnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Zakonom o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine, te da bošnjački narod svoj identitet vezuje za državu Bosni i Hercegovinu koja se ovim Zakonom napada i negira. Imajući u vidu izloženo, Vijeće je kao i u ranijim sličnim pravnim situacijama ocijenilo da se i u ovom slučaju obrazloženje Odluke o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa ne može smatrati obrazloženjem u smislu odredbe člana 48. stav 1. alineja 2. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske, jer ovo obrazloženje ne sadrži razloge koji se mogu dovesti u vezu sa relevantnim odredbama Ustava Republike Srpske o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa konstitutivnih naroda.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda RS, 18.10.2022.

Naslov: Redakcija