Zastava Srbije

SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA: Usvojeni Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o lovstvu i izmjene i dopune Zakone o plaćama i naknadama zaposlenih u pravosuđu Distrikta te pravobranitelja i zamjenika pravobranitelja

20.10.2021.


Skupština Brčko distrikta BiH usvojila je Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o lovstvu Brčko distrikta kojim će biti omogućen povremeni lov na štetnike.

"Više puta tijekom godine bit će omogućen lov u ovisnosti od potreba dok se ne riješi pitanje lova na području Brčko distrikta budući da je i dalje na snazi njegova obustava", rekao je predsjednik Skupštine Siniša Milić.

Milić je dodao da se tijekom diskusije čula i potreba da se na sličan način uredi i oblast ribolova jer i tu postoje određeni problemi te da je siguran da će od resornog odjela biti određenih inicijativa za rješenje ovog problema, priopćeno je iz Skupštine Brčko distikta BiH.

Usvojene su i izmjene i dopune Zakone o plaćama i naknadama zaposlenih u pravosuđu Distrikta te pravobranitelja i zamjenika pravobranitelja.

Zastupnici su razmotrili 10 revizorskih izvješća koja se odnose na financijsko poslovanje institucija, tijela uprave te pravne osobe koje je formirao Distrikt.

Predsjednik Milić je naveo da se kroz skupštinsku raspravu došlo do zaključka o potrebi promjene metodologije razmatranja revizorskih izvješća na čemu će Skupština raditi idućih dana u suradnji s predstavnicima Ureda za reviziju te je predložio da se veća uloga u tome da skupštinskom Povjerenstvu za praćenje rada Vlade i institucija Brčko distrikta.

Razmotrena je informacija o trenutačnoj epidemiološkoj situaciji u Distriktu koja je ocjenjena kao zadovoljavajuća.

Usvojeno je niz odluka koje se odnose na utvrđivanje javnog interesa, zatim Odluka o osnutku Vijeća nacionalnih manjina Brčko distrikta i Odluka o imenovanju ravnatelja i dva zamjenika ravnatelja Ureda za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 14.10.2021.

Naslov: Redakcija