Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog zakona o stranim ulaganjima, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o duvanu, donijeta Odluka o određivanju iznosa najniže penzije

20.10.2017.


Vlada Republike Srpske donijela je 19. oktobra 2017. godine, na 148. sjednici u Banjaluci, Odluku o određivanju iznosa najniže penzije. Odlukom se određuju iznosi najniže penzije u smislu člana 85. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 134/2011, 82/2013, 96/2013 - odluka US i 103/2015), od 01. oktobra 2017. godine, kako slijedi:

- najniža penzija na teret Republike (sve vrste penzija) iznosi 179,67 KM

- najniža penzija za penzijski staž od 15 do 20 godina iznosi 215,61 KM

- najniža penzija za penzijski staž od 20 do 30 godina iznosi 251,54 KM

- najniža penzija za penzijski staž od 30 do 40 godina iznosi 287,49 KM

- najniža penzija za penzijski staž od 40 godina i više iznosi 359,37 KM

Osnovni razlog za donošenje ove odluke je poboljšanje materijalnog položaja najugroženije kategorije korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, odnosno korisnika kojima je iznos penzije određen po opštim propisima niži od najniže penzije, pa im se isplaćuje najniža penzija.

Odlukom Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-2348/17 od 5. oktobra 2017. godine ("Sl. glasnik RS", br. 92/2017), izvršeno je vanredno usklađivanje opšteg boda i penzija, tako što su opšti bod i penzije povećani za 3 % počev od 01. oktobra 2017. godine.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o odobrenju realokacije sredstava, za period 01.01-31.10.2017. godine, u ukupnom iznosu od 1.942.270,00 KM.

Prijedlogom Rješenja predviđena je realokacija sredstava, sa pozicije Izdaci za otplatu neizmirenih obaveza iz ranijih godina, u okviru Ostale budžetske potrošnje na određene budžetske korisnike.

Predloženu realokaciju sredstava potrebno je izvršiti kako bi se obezbijedila sredstva za isplatu druge od predviđenih dvanaest mjesečnih rata neutuženih obaveza po osnovu naknada zaposlenih, za period 2015-2016. godina, a u skladu sa tačkom III Memorandumom o razumijevanju o izmirivanju obaveza iz prethodnog perioda.

Podsjećamo da su Vlada Republike Srpske i granski sindikati (Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske, Sindikat radnika unutrašnjih poslova Republike Srpske, Sindikat uprave Republike Srpske i Sindikat pravosuđa Republike Srpske), 21.04.2017. godine potpisali Memorandum o razumijevanju o izmirivanju obaveza iz prethodnog perioda, u cilju rješavanja pitanja isplate neizmirenih dugovanja za zaposlene u oblasti uprave, obrazovanja, nauke, unutrašnjih poslova i pravosuđa Republike Srpske. Memorandumom je definisano da su potpisnici saglasni da se neutužene obaveze po osnovu naknada zaposlenih po osnovu rada, za period 2015-2016. godina, izmire u dvanaest mjesečnih rata počev od okončanja isplate iz tačke II Memoranduma, uz mogućnost smanjenja broja rata ukoliko se za to obezbijede sredstva.

Vlada Republike Srpske donijela je više odluka o odobravanju finasiranja za projekte iz donatorskih sredstava Vlade Republike Srbije: u opštini Bosanska Krupa -"Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta Ivanjska"; u opštini Bosansko Grahovo -"Rekonstrukcija zgrade Osnovne škole Grahovo" i "Rekonstrukcija krova zgrade Spomen doma Gavrilo Princip"; u opštini Brod - "Sanacija Osnovne škole Liješće" i "Sanacija krovne konstrukcije na staroj Osnovnoj školi u Brodu"; u opštini Kostajnica -"Asfaltiranje ulice Partizanski put u Kostajnici", "Asfaltiranje puta u selu Grdanovac" i "Izgradnja led rasvjete sa kontrolnim sistemom u selu Mrakodol"; u opštini Novi Grad - "Sanacija škole u Radomirovcu" i "Sanacija škole u Blatni"; u opštini Oštra Luka - "Sanacija objekta područne osnovne škole u Koprivni"; u opštini Srbac - "Uređenje užeg gradskog jezgra opštine Srbac"; u gradu Trebinje - "Izgradnja dječijeg vrtića u naselju Gorica u Trebinju".

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o odobrenju realokacije sredstava Budžetske rezerve u iznosu od 385.600,00 KM osnovnim školama za finansiranje asistenata, prioritetno, za učenike sa autizmom/kombinovanim smetnjama sa elementima autizma i učenike sa tjelesnim oštećenjem (teško pokretne i nepokretne učenike) koji pohađaju nastavu u redovnim školama u školskoj 2017/2018. godini.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o stranim ulaganjima.

Ovim zakonom uređuju se prava, obaveze i status stranih ulagača, oblici stranih ulaganja, organi nadležni za odobrenje stranih ulaganja, rad Savjeta za strane investitore Republike Srpske i promocija i privlačenje stranih ulaganja u Republiku Srpsku.

Razlozi za donošenje novog zakona sadržani su u potrebi unapređenja zakonodavstva u ovoj oblasti, prateći izmjene u Zakonu o politici direktnih stranih ulaganja, kojim su takođe poboljšane i dorađene pojedine odredbe.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o duvanu.

Donošenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o duvanu pristupilo se zbog uočenih poteškoća u primjeni važećeg Zakona o duvanu ("Sl. glasnik RS", br. 72/2012), a posebno u dijelu koji se odnosi na organizaciju proizvodnje i otkupa sirovog duvana.

Predloženim izmjenama i dopunama uspostaviće se dugoročni i bolje uređeni odnosi između proizvođača duvana, organizatora proizvodnje i otkupa duvana, obrađivača duvana i proizvođača duvanskih proizvoda.

Ovim zakonom uređuju se uslovi i način proizvodnje duvana, organizacije proizvodnje, otkupa i obrade duvana, proizvodnje duvanskih proizvoda, razvrstavanja, obilježavanja maksimalno dozvoljene količine katrana, nikotina i ugljen-monoksida u cigaretama, vođenja registara i evidencija, kao i druga pitanja od značaja za duvan.

Vlada Republike Srpske usvojila je Akcioni plan Strategije razvoja kulture Republike Srpske 2017-2022.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu nauke i tehnologije za period 01.01. -31.10.2017. godine, u ukupnom iznosu 340.205,00 KM za tekući grant za aktivnosti naučnih institucija, tekući grant za aktivnosti u oblasti tehnologije i tekući grant za promociju nauke.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o usvajanju Elektroenergetskog bilansa Mješovitog Holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske" za 2018. godinu, kao i Odluku o usvajanju Elektroenergetskog bilansa Mješovitog holdinga "Elektroprivreda Republike Srpske" 2018. – 2020. godine.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 19.10.2017.

Naslov: Redakcija