Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

REFORMSKA AGENDA: Zvaničnici EU zadovoljni rezultatima BiH u sprovođenju agende, ali je ključan nastavak reformi u sektorima zdravstva i javne uprave


Direktorica za zapadni Balkan pri Generalnoj direkciji Evropske komisije za politiku susjedstva i pregovore Genoveva Ruiz Calavera navela je nakon susreta sa bh. dužnosnicima u Sarajevu da je impresionirana zajedničkim aktivnostima zvaničnika u BiH u procesu sprovođenja Reformske agende ocjenjujući da je dosadašnji rad dao opipljive rezultate.

Upravo provedba Reformske agende bila je tema sastanka na visokom nivou predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denisa Zvizdića, te premijera Federacije BiH i Republike Srpske Fadila Novalića i Željke Cvijanović sa Genovevom Ruiz Calaverom i šefom Delegacije EU i specijalnim predstavnikom EU u BiH Lars-Gunnarom Wigemarkom.

 Direktorica za zapadni Balkan podsjetila je da je Reformska agenda usmjerena na unapređenje socijalno-ekonomskih prilika u BiH te približavanje BiH Evropskoj uniji, dodajući da ona obuhvata četverogodišnji period.

Podsjećajući da je u BiH izborna godina, pozvala je da se zaboravi da su reforme ključne, posebno naglasivši važnost segmenta iz ovog dokumenta koji podrazumijeva smanjenje broja nezaposlenih posebno mladih, ali tu su još i reforme zdravstva i javne uprave.

- Želimo vidjeti veći fokus na reforme u kontekstu vladavine prava i stvaranja povoljnog okruženja za investicije - navela je Genoveva Ruiz Calavera, nazivajući održani sastanak konstruktivnim.

Zvizdić je podsjetio da provođenje Reformske agende predstavlja opredjeljenje svih nivoa izvršne vlasti u BiH da bi se došlo do veće efikasnosti u provođenju reformskih mjera, odnosno jačanju legislativnog okvira, poboljšanju poslovnog okruženja i vladavine prava, ali i većeg nivoa efikasnosti javne uprave.

Kredibilnim je nazvao dosadašnju provedbu Reformske agende u kontekstu aktivnosti koje su planirane za nivo Vijeća ministara BiH i entitetskih vlada, a kumulativni broj realiziranih mjera je veći od 40 posto.

- Ciljevi su jasni i ono što se očekuje kao rezultat svih reformskih mjera je dalji ekonomski razvoj BiH, bolje poslovno okruženje, bolji legislativni, pravni i ekonomski okvir za domaće i strane investitore, i u konačnici makroekonomski program BiH, a to je smanjenje nezaposlenosti i potreba za otvaranjem većeg broja novih radnih mjesta - poručio je Zvizdić.

Na sastanku je konstatovano da se ekonomska reforma provodi unutar predviđene dinamike te da postoji saradnja i koordinirani pristup o pitanju provođenja Agende te je Zvizdić najavio da je planirano da se po istoj dinamici, istom tempu i s istim ciljevima nastavi usvajanje zakona, strategija i provođenje reformskih mjera koje su usvojene na nivou svih vlada u BiH.

Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović iznijela je podatak da je od 74 mjere koje su bile predviđene za ovaj entitet u potpunosti realizirano njih 38, a 35 je u procesu, dok samo jednoj mjeri nisu još pristupili čekajući da određeni propisi stupe na snagu.

- Ukupni stepen realizacije, kada završimo i ove mjere koje su u toku, bit će 98,6 posto i to predstavlja izuzetan napredak. Cijenim da ćemo uskoro završiti i tu jednu mjeru - stav je Cvijanović, koja je naglasia da je pred njima ogroman posao na racionalizaciji javne uprave.

Ipak kaže da to nije dominantna tema jer nije samo broj zaposlenih u javnoj upravi u pitanju nego o tome koliko je efikasna struktura javnog sektora.

Ponovila je da je važno stvarati bolje uslove za jačanje privrednog sektora i otvaranje radnih mjesta, a javna uprava će svakako imati smanjenja, jer je cilj da ona bude organizovana tako da je na usluzi građanima te da bude racionalnija i efikasnija.

Podsjetila je da je usvojen set zakona koji sprečavaju sivu ekonomiju, izražavajući uvjerenje da u BiH mnogo više ljudi radi nego je to prikazano, a primijećeno je da se prijavljuju daleko niže osnovice za plaću na koju se plaćaju doprinosi u odnosu na stvarne prihode te je najavila de će se vlasti u RS-u time baviti.

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić rekao je da je Federalna vlada provela trećinu mjera iz akcionog plana, naglašavajući da je provođenje reformi počelo davati rezultate u pogledu zapošljavanja i smanjenja broja nezaposlenih.

- Vidno se primjećuje rast domaćeg bruto proizvoda i konačno ubiranje poreza je veoma dobro, indirektnih poraza 3,5 posto, a direktnih na nivou Federacije čak 10,7 posto. Sve to je posljedica ekonomskog rasta, ali i provođenja reformi - stav je Novalića.

Naveo je međutim da su sve to indirektne posljedice Reformske agende jer su reforme srednjoročnog karaktera zbog čega će se prave direktne posljedice tek osjetiti naredne godine kada se očekuje ubrzanje i povećanje ovih efekata.

Kao indirektnu posljedicu naveo je da su poslodavci na reforme reagirali povećanim prijemom radnika čak 22.700 ljudi u 16 mjeseci i to zbog optimizma da će radnopravno zakonodavstvo biti liberalnije.

- Kako sve to privodimo kraju kroz granske ugovore, taj njihov optimizam je nagrađen i u skladu je s njihovim očekivanjima - zaključio je Novalić.

 Sastanku su prisustvovali premijeri Zvizdić, Novalić i Cvijanović, te ministri finansija Vjekoslav Bevanda, Jelka Milićević, i Zoran Tegeltija koji su razgovarali o provođenju Reformske agende s Genovevom Ruiz Calaverom i Lars-Gunnarom Wigemarkom.


Izvor: Vebsajt Vijesti, 19.09.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772