Zastava Srbije

ŠKOLSKA 2020/2021. GODINA U KANTONU SARAJEVO ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE POČINJE 1. SEPTEMBRA

20.08.2020.


Prema informacijama iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS, prijem prvačića će biti održan 1. septembra po odjeljenjima u fiskulturnim salama ili dvorištu ili holu škole, a prema planu prijema prvačića, koji će pripremiti škole uz poštivanje donesenih epidemioloških mjera.

- Preporučuje se školama da prijem prvačića organizuju tako da svako odjeljenje ima poseban termin prijema. U zavisnosti od prostornih kapaciteta škole, škole mogu ograničiti broj osoba koje dolaze u pratnji prvačića - navode iz ministarstva.

Za učenike razredne nastave, osim učenika I razreda, redovna nastava u školi počinje 2. septembra.

Nastava za učenike razredne nastave će se izvoditi u grupama od maksimalno 15 učenika uz trajanje časa od 30 minuta, sa odmorima od 5 minuta i bez velikog odmora. Nastava će se odvijati prema planu odnosno rasporedu koji utvrđuje škola.

U odjeljenjima u kojima nije moguće ispoštovati maksimalno dozvoljeni broj učenika škola će napraviti raspored naizmjeničnog pohađanja online nastave i redovne nastave.

- Učenici sa hroničnim oboljenjima i učenici koji u zajedničkom domaćinstvu imaju osobe sa hroničnim oboljenjima, stare i iznemogle osobe i druge osobe iz rizičnih skupina nisu u obavezi pohađati redovnu nastavu u školi. Nastavnik/ica razredne nastave, odnosno predmetni nastavnik/ica, će učenicima koji nisu bili prisutni na nastavi neposredno nakon završetka iste dostaviti materijale elektronskim putem - istaknuto je.

Učenici s teškoćama nisu u obavezi pohađati redovnu nastavu u školi. Škola će tim učenicima, u saradnji sa roditeljima dostavljati nastavne materijale i preporuke/smjernice za usvajanje nastavnih sadržaja. Produženi boravak u školama će raditi u skladu sa donesenim epidemiološkim mjerama.

Predmetna nastava od VI-IX, odnosno V razreda će se izvoditi po principu "Online” modela.

Za sve učenike/ce od I do IV razreda srednje škole nastava će se, u periodu od 1. do 14. septembra, izvoditi po "online" modelu, osim učenika srednjih škola za učenike s teškoćama u razvoju i Srednje muzičke škole.

Prijem za učenike prvih razreda će se organizirati 01.09.2020. godine, po odjeljenjima u fiskulturnim salama ili dvorištu ili holu škole, a prema planu prijema, koji će pripremiti škole uz poštivanje donesenih epidemioloških mjera. Preporučuje se školama da prijem učenika organizuju tako da svako odjeljenje ima poseban termin prijema.

- Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo će, u koordinaciji sa Kriznim štabom Kantona Sarajevo, u drugoj sedmici mjeseca septembra, razmotriti potrebu izmjene modela izvođenje nastave u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo - poručili su iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS.


IZVOR: Vebsajt Faktor.ba, 18.08.2020.

Naslov: Redakcija