Zastava Srbije

IMAOCI DVOJNOG DRŽAVLJANSTVA HRVATSKE I BIH OPTUŽENI ZA KRIVIČNA DJELA KORISTE OGRANIČENJA UGOVORA BIH I HRVATSKE O IZRUČENJU I BIJEGOM U BOSNU I HERCEGOVINU IZMIČU HRVATSKOM PRAVOSUĐU

20.08.2020.


28. novembra 2012. potpisan je međudržavni Ugovor o izručenju optuženika za najteže oblike kriminala - organizirani kriminal i korupciju između BIH i Hrvatske. Stupio na snagu trenutkom potpisivanja i tom prilikom potpisnici su ustvrdili da “državljanstvo više neće biti zaštita za najteža kazna djela“. Ali, već prilikom potpisivanja vidjelo se da ugovor ima niz ograničenja.

Jedno od njih bilo je i da se ugovor neće primjenjivati na bjegunce protiv kojih je krivični progon pokrenut prije stupanja na snagu Ugovora, što je praktički značilo da Hrvatska recimo nije mogla tražiti izručenje pojedinih osuđenika. Drugo je ograničenje da se Ugovor ne odnosi na optuženike za ratne zločine. Zato se pristupilo izradi izmjeni Zakona o krivičnom postupku koji bi krivci bili spriječeni da se sklone u “drugu domovinu”, BIH.

Predlagano je da se u slučaju težih krivičnih djela optuženicima zabrani prelazak granice, osim u slučajevima kad bi dobili posebnu dozvolu sudije. Time bi se spriječilo da osobe koje imaju dvojno državljanstvo, hrvatsko i BiH, izbjegnu privođenje pravdi, jer BiH ne izručuje svoje državljane, ali može preuzeti izvršenje kazne. Predlagači izmjena smatrali su da bi se zabranom napuštanja zemlje i oduzimanjem pasoša za sve slučajeve kad se može izreći kazna veća od pet godina efikasno spriječio “bijeg u drugu domovinu”: Međutim, zasad je izvjesno da od toga neće biti ništa i da će se mnogi koristiti ili su se koristili mogućnošću bijega u BiH, pa čak i kad nisu imali dvojno državljanstvo.

No, koliko tačno se bjegunaca od hrvatskog pravosuđa skriva u susjednoj Bosni i Hercegovini, hrvatsko Ministarstvo pravosuđa i uprave ne zna.Zasad Hrvatske nema namjeru mijenjati ili dopunjavati navedeni ugovor pa bjegunci mogu biti sigurni da će do daljnjega nesmetano boraviti u svojoj drugoj domovini.


IZVOR: Vebsjat Faktor.ba, 19.08.2020.

Naslov: Redakcija