Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ZAKON O VJEŠTACIMA REPUBLIKE SRPSKE: Vještaci da, u roku od 30 dana, dostave dokaz o zaključenom Ugovoru o osiguranju od odgovornosti ili da se izjasne o činjenicama ili okolnostima nepostupanja

20.08.2018.


Ministarstvo pravde u Vladi Republike Srpske obavještava vještake u Republici Srpskoj da je uputilo Javni poziv za dostavu Ugovora o osiguranju od odgovornosti vještaka, shodno članu 27. Zakona o vještacima Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 74/2017 - dalje: Zakon).

Navedenim članom Zakona propisano je da je vještak dužan da se osigura od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima zbog nezakonitog vršenja poslova vještačenja, te dostavi Ministarstvu pravde u Vladi Republike Srpske dokaz o zaključenom Ugovoru o osiguranju od odgovornosti vještaka.

S tim u vezi, potrebno je da vještaci u Republici Srpskoj, u roku od 30 dana od dana objave ovog poziva, dostave dokaz o zaključenom Ugovoru o osiguranju od odgovornosti vještaka ili da se izjasne o činjenicama ili okolnostima nepostupanja u skladu sa odredbom člana 27. Zakona.


IZVOR: Vebsajt Vlade Srpske, 17.08.2018.

Naslov: Redakcija