Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

KOMISIJA ZA FINANSIJE I BUDŽET PARLAMENTA BIH: Sumnjivo trošenje budžetske rezerve


Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamenta BiH nije podržala informaciju Ministarstva finansija i trezora BiH o raspodjeli i korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve u 2015. godini.

Pravo na korišćenje tog dijela budžeta imaju članovi Predsjedništva, Savjet ministara te predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH.

Član komisije, Dušanka Majkić, navela je da je novac primarno namijenjen za hitne i vanredne izdatke, ali da su članovi Predsjedništva najviše novca dali vjerskim institucijama i nevladinim organizacijama.

- Ministarstvo civilnih poslova, prema kriterijumima, grantovima finansira nevladine organizacije, dok su članovi Predsjedništva novac davali po svom nahođenju, bez ikakvih kriterijuma - rekla je Majkićeva.

Ona se založila za to da ubuduće članovi Predsjedništva te predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg Savjeta ministara ne treba da imaju pravo na sredstva tekuće budžetske rezerve. Sa tim su se saglasili i Damir Bećirović i Mirsad Isaković, dok se Salko Sokolović založio za transparentno trošenje novca koje je dato na raspolaganje ovim zvaničnicima.

Članovi Predsjedništva BiH 2015. godine su za lično raspolaganje imali po 124.000, a predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg Savjeta ministara po skoro 83.000 KM. Iz budžetske rezerve institucija BiH prošle godine je potrošeno 5,6 miliona maraka.


Izvor: Vebsajt Glas Srpske, 19.07.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772