Zastava Srbije

PREDSTAVLJENA DRUGA FAZA PROJEKTA EU4JUSTICE - PODRŠKA PROFESIONALNOM PRAVOSUĐU I BORBI PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA I KORUPCIJE: EU kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) obezbijedila 4,5 miliona eura za podršku profesionalnom pravosuđu u BIH

20.06.2023.


U okviru kontinuirane podrške EU sektoru vladavine prava u BiH u Sarajevu je predstavljena druga faza projekta EU4Justice: Podrška profesionalnom pravosuđu i borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, koji EU finansira sa 4,5 miliona eura.

Sredstva za ovaj projekat su obezbijeđena kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) Evropske unije, sa ciljem podrške vladavini prava i borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije kroz jačanje nezavisnosti, efektivnosti, odgovornosti i efikasnosti pravosudnog sektora u BiH. Projekat će trajati tri godine, od decembra 2022. do novembra 2025. godine.

"Ovaj projekat je nastavak opredijeljenosti EU da podrži reformu pravosudnog sektora, a podrazumijeva više od same tehničke pomoći. Radi se o zajedničkom djelovanju EU i zemalja članica, kako volimo reći 'Team Europe', te uključuje proces bliske saradnje između pravosuđa i drugih aktera u Bosni i Hercegovini i njihovih partnera iz država članica EU. Zahvaljujem se našim partnerima iz Francuske, Njemačke i Španije na njihovoj posvećenosti uspješnoj provedbi projekta", rekao je ambasador Johann Sattler, šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH.

Nadovezujući se na uspjeh prve faze ovog projekta (2019. - 2021.), implementacija EU4Justice faze II uključit će različite pravosudne institucije širom BiH: Visoko sudsko tužilačko vijeće BiH, Tužilaštvo BiH, sudove, Ministarstvo pravde BiH, agencije za sprovođenje zakona i Agenciju za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, ali i ostale brojne aktere, sa ciljem unapređenja vladavine prava, mehanizama za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije i osiguranja efikasnog i transparentnog pravosuđa u BiH.

Tokom implementacije, projekat će pokrenuti niz aktivnosti, kao što su jačanje kapaciteta za praćenje i evaluaciju, promoviranje integriteta, poboljšanje upravljanja karijerom, jačanje disciplinskih postupaka i podsticanje koordinacije unutar lanca krivičnog pravosuđa. Kroz ove aktivnosti, projekat nastoji pravosudni sistem u BiH dodatno uskladiti za evropskim standardima.

Predsjednik VSTV-a BiH, Halil Lagumdžija naglasio je da je VSTV dugotrajni partner ovog projekta, te da je VSTV učestvovao u njemu kroz cijelu prvu fazu, te od samog početka druge faze projekta.

"Ovaj projekat pruža nam odličnu priliku da krenemo na put istinskih reformi i smatram da moramo iskoristiti ovu priliku sa odlučnošću. Ova inicijativa će nam omogućiti da učimo iz najboljih evropskih praksi te da razmjenjujemo iskustva sa drugim zemljama članicama EU", rekao je on.

Projekat implementira javna francuska agencija Expertise France, u partnerstvu sa Njemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu saradnju i Međunarodnom i Ibero-američkom fondacijom za upravu i javne politike. Implementacioni partneri donose znanje i iskustvo sudija, tužilaca, i agencija za sprovođenje zakona širom Evrope, kao i najbolje evropske modele i prakse kada se radi o efikasnom, transparentnom i nezavisnom pravosuđu.

Kroz projekat EU4Justice faza II, Evropska unija nastoji da kroz kontinuirane aktivnosti trajno doprinese unapređenju pravosuđa i borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije u BiH. Ova značajna investicija predstavlja kontinuiranu podršku EU na putu zemlje ka transparentnijem, odgovornijem i efikasnijem pravosudnom sistemu.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Klix, I.M., 17.06.2023.

Naslov: Redakcija