Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

U PRIPREMI IZMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BIH: Planirano je da se uvede inspektorat u javnim nabavkama, smanji sukob interesa, ali i prati vlasnička struktura

20.06.2018.


Izmjenama Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH", br. 39/2014) BiH mora biti riješen problem kriminala i korupcije u tom segmentu, jer je to jedan od većih problema u Bosni i Hercegovini, rečeno je na Konferenciji "Reforma sistema javnih nabavki u BiH" koju su organizirali Transparency International u BiH, Antikorupcijska mreža ACCOUNT i Agencija za javne nabavke BiH.

Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u BiH Maureen Cormack istakla je važnost poboljšanja vladavine zakona i sistema javnih nabavki u BiH, jer je taj sistem ponekad izvor korupcije i konflikta interesa.

Naglasila je da je prošle godine prisustvovala sastanku sa bh. načelnicima i gradonačelnicima sa kojima je razgovarala o problematičnim procesima javnih nabavki i procesu žalbi, koji vrlo često može odložiti, odgoditi ili spriječiti javne nabavke.

- Bitno je da se javna sredstva koriste za javno, a ne za privatno dobro i zato je važno za sve građane, civilno društvo i napredak da se riješi problem javnih nabavki u BiH - zaključila je ambasadorica Cormack.

Šef Delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark istakao je da je Evropska unija prepoznala činjenicu da su kriminal i korupcija u segmentu javnih nabavki jedan od većih problema u BiH te iskazao potrebu za transparentnim i pouzdanim sistemom javnih nabavki.

Podsjetio je da je od 2014. godine u BiH na snazi Zakon o javnim nabavkama te da su u toku aktivnosti na njegovim izmjenama i dopunama kako bi se riješila fundamentalna pitanja iz perspektive EU, a to su da svako društvo i zajednica koja ima status kandidata za članstvu u EU mora uspostaviti ta pitanja u svojim strukturama.

Posebno je pozdravio angažman civilnog društva u aktivnostima na daljnjem unaprjeđenju propisa u oblasti javnih nabavki te naglasio da u okviru Agencije za javne nabavke postoji Radna grupa fokusirana na izmjene i dopune Zakona, a otvorena je za bilo kakve komentare i sugestije iz civilnog društva.

- Ukoliko su to samo 'kozmetičke' izmjene Zakona, to nije dobro i neće se ispuniti cilj da se Zakon uskladi sa temeljnim i osnovnim principima - zaključio je Wigemark.

Direktor Agencije za javne nabavke BiH Đenan Salčin svjestan je činjenice da se mnogo javnog novca, više od tri milijarde, transferira iz javnog u privatni sektor te da postoji mnogo netransparentnog djelovanja.

- Izmjenama Zakona o javnim nabavkama napravili smo iskorak ka smanjenju takvog djelovanja, kako se u budućnosti ne bi dešavalo - istakao je.

Planirano je, pojasnio je Salčin, da se uvede inspektorat u javnim nabavkama, smanji sukob interesa, ali i prati vlasnička struktura.

Također je naglasio da u rješavanju problema javnih nabavki moraju učestvovati i druge institucije, kao što je Tužilaštvo BiH, Ured za razmatranje žalbi i Sud BiH te da Agencija, kao pojedinac, ne može sama djelovati u tom segmentu.

Direktor Antikorupcijske mreže ACCOUNT Eldin Karić ipak smatra da je sistem javnih nabavki osmišljen da se novac iz javnih fondova prebacuje na privatne račune.

- Radna grupa koju je formiralo Vijeće ministara BiH pokušalo je da nekim izmjenama Zakon o javnim nabavkama uskladi sa direktivama EU, ali na osnovu onoga što smo vidjeli nismo zadovoljni, jer izmjene nisu išle u antikoruptivnom smjeru, već da Zakon bude efikasniji i pogodniji za ugovorene organe - pojasnio je.

Antikoruptivni element, istakao je Karić, nije ispoštovan jer je Radna grupa smatrala da nije vrijeme za te izmjene.

- Narednih nekoliko godina nećemo puno napredovati po pitanju regulacije javnih nabavki - zaključio je.

Predstavnica Transparency Internationala u BiH Aleksandra Martinović je kao pozitivnu činjenicu u tom procesu navela što je civilno društvo, uz velike napore, uspjelo da prisustvuje sastancima Radne grupe te da su iznijeli niz prijedloga pismenim putem.

- Ono što je ostalo kao problem jeste sistema pravne zaštite koji je u potpunosti oslonjen na ponuđače i jedino oni mogu ulagati žalbe na svakodnevnu korupciju u javnim nabavkama - istakla je.

U zemljama regiona, dodala je, takva prava imaju institucije srodne Agenciji za javne nabavke, revizorske institucije, pravobranilaštva, a u Srbiji čak i Institut građanskog nadzornika koji prati postupke velike vrijednosti i njihovu realizaciju.

Na Konferenciji su predstavljeni prijedlozi izmjena Zakona o javnim nabavkama koje je sačinila Radna grupa za izmjene Zakona, kao i prijedlozi organizacija civilnog društva, usmjereni na povećanje transparentnosti i prevenciju korupcije u javnim nabavkama.

Pored toga, Konferencija je pružila priliku za razmjenu iskustava između nadležnih institucija i organizacija civilnog društva u pogledu praćenja javnih nabavki i trenutne prakse u toj oblasti u Bosni i Hercegovini.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 19.06.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772