Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU REPUBLIKE SRPSKE: Zakon je stupio na snagu 11. juna 2016. godine i predviđa da Poreska uprava neće dodijeliti jedinstveni identifikacioni broj (JIB) pravnom i fizičkom licu u osnivanju, čiji je osnivač pravno ili fizičko lice ili njihova povezana lica koja imaju dospjele, a neizmirene poreske obaveze. Poslodavac ubuduće mora da prijavi radnika najkasnije dan prije stupanja zaposlenog na rad


Poreski obveznci u Republici Srpskoj koji imaju neizmirene poreske obaveze ili njihova povezana lica više neće moći registrovati novu firmu dok ta dugovanja ne izmire. To je predviđeno Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 44/2016 - dalje: Zakon), koji je 11. juna 2016. godine stupio na snagu.

U novom Zakonu je navedeno da Poreska uprava "neće dodijeliti jedinstveni identifikacioni broj (JIB) pravnom i fizičkom licu u osnivanju, čiji je osnivač pravno ili fizičko lice ili njihova povezana lica koja imaju dospjele, a neizmirene poreske obaveze".

Jedna od novina je i da će poslodavac ubuduće morati da prijavi radnika najkasnije dan prije stupanja zaposlenog na rad, umjesto u roku od osam dana od dana zasnivanja radnog odnosa, kako je to bilo definisano Zakonom o poreskom postupku Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 102/2011, 108/2011 - ispr., 67/2013, 31/2014) koji je bio u primjeni do 10. juna ove godine.

Takođe, Poreska uprava ima mogućnost i da privremeno zabrani rad poslodavcu koji ne prijavi radnika. "Ukoliko inspektor Poreske uprave RS utvrdi da poslodavac nije podnio prijavu za registraciju zaposlenog u Jedinstveni sistem obveznika doprinosa najkasnije jedan dan prije stupanja zaposlenog na rad, usmenim rješenjem poslodavcu izriče mjeru zabrane obavljanja djelatnosti do otklanjanja nepravilnosti, a najmanje u trajanju od 15 dana", piše u Zakonu.

Predviđene su i kazne za neprijavljivanje radnika u propisanom roku koje se za pravna lica kreću od 10.000 do 30.000 KM, a za fizička lica uplatioce doprinosa kreću od 3.000 do 9.000 KM.


Izvor: Vebsajt Glas Srpske, 17.06.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772