Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU FBIH: Za vrijeme proglašenja stanja prirodne ili druge nesreće, kao i za vrijeme vanrednog stanja u Federaciji BiH, poslodavac može na osnovu zahtjeva radnika ili svojom odlukom utvrditi radniku plaćeno odsustvo u trajanju najduže do 30 radnih dana u toku jedne kalendarske godine

20.05.2020.


Vlada FBiH utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu.

Novim tekstom izmjena i dopuna se odustalo od takozvanog "instituta čekanja" koji omogućava poslodavcu da jednostranom odlukom radnika uputi na čekanje, ali će doći do izmjena postojećeg Člana 81. Zakona o radu ("Sl. novine FBiH", br. 26/2016, 89/2018 i 23/2020 - odluka US) Federacije BiH koji tretira "naknade plaće" za odsustvo.

Radnik prema tom članu važećeg zakona ima pravo na naknadu plaće za period odsustvovanja s posla iz opravdanih razloga predviđenih zakonom, propisom kantona, kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu (godišnji odmor, privremena spriječenost za rad, porođajno odsustvo, plaćeno odsustvo i sl.).

Važeći Zakon o radu FBiH prepoznavao je svojevrstan institut čekanja pa su poslodavci za vrijeme pandemije koronavirusa zloupotrebljavali Član 81. određujući svojevoljno iznos plaće radnicima koji je nerijetko iznosio 20 ili 30 posto od ukupne plaće. Radni odnos se nije prekidao.

Stav Vlade FBiH je da naknada plaće u novim izmjenama i dopunama ne može biti manja od minimalne plaće, što je predstavnicima vlasti u interesu zbog punjenja budžeta.

Dopunjuje se postojeći Zakon o radu FBiH na način da se radnika može uputiti na prekid rada i u slučaju pandemije, ali u tom slučaju mu iznos plaće ne može biti manji od minimalne plaće.

Intencija je također da se, kao i u prvobitno predloženom Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu Federacije BiH, poslodavcima omogući slanje radnika na godišnji odmor.


IZVOR: Vebsajt Klix, 13.05.2020.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija