Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojen Nacrt strategije za unapređenje položaja starijih lica u Republici Srpskoj

20.05.2019.


Narodna skupština Republike Srpske je u nastavku Četvrte redovne sjednice usvojila Nacrt strategije za unapređenje položaja starijih lica u Republici Srpskoj za period od 2019. do 2028. godine čiji је cilj rješavanje problema koji se odnose na siromaštvo starijih lica, zdravstvene usluge, stambeni prostor i životne uslove, život u ruralnim i ekonomski ugroženim područjima.

Narodni poslanici su usvojili i Nacrt strategije za unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja u Republici Srpskoj (2019 – 2029. godine).

Narodna skupština usvojila je Izvještaj o radu i izvršenju Finansijskog plana - Budžeta Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za period 01.01. - 31.12.2018. godine.

Narodni poslanici su usvojili Godišnji izvještaj Ombudsmana za djecu za 2018. godinu.

Narodna skupština primila je k znanju Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije оmbudsmаna za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, uz prihvaćen Zaključak Kluba poslanika SDS kojim Narodna skupština traži od Ombudsmana za ljudska prava BiH da sačini i u roku od 90 dana parlamentu dostavi na razmatranje specijalni izvještaj o zastupljenosti konstitutivnih naroda u institucijama sa posebnim akcentom na zastupljenost Srba u strukturi vlada i drugih institucija kantona i FBiH.

Usvojena je i Odluka o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci-Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj za dodatno finansiranje po Projektu energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini (8906-BA).

Narodna skupština, na prijedlog Komisije za izbor i imenovanje, koja je konstatovala da je Nikoli Špiriću automatski prestao mandat u svim radnim tijelima Narodne skupštine u kojima je biran kao narodni poslanik, izabrala je Dražena Vrhovac za člana u Odboru za finansije i budžet i Natašu Radulović za člana u Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu i člana u Odboru za obrazovanje, nauku, kulturu i informisanje.

Parlament je, na prijedlog Komisije za izbor i imenovanje, za članove Savjeta nacionalnih manjina izabrao: Maju Kremenović, predsjednik, Igora Kotjelnikova, zamjenik predsjednika i članove Zorku Vračar Janičić, Stanislava Mana, Aleksandru Stevandić, Irenu Milivojević, Jelu Mitrovski, Mariju Buganik Pranjić, Nenada Mirkovića, Danijela Štefeka, Predraga Egića i Danijelu Leščen Trkulja.


IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine RS, 16.05.2019.

Naslov: Redakcija