Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI: Propisuje se pravo građana na uvid u listu čekanja, uz propisivanje obaveze zdravstvene ustanove koja je dužna obavijestiti pacijenta o stavljanju na listu čekanja i načinu na koji će biti dalje informisan o terminu pružanja zdravstvene usluge

20.04.2022.


Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Nacrt zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je da se Nacrt zakona usvaja radi kontinuiranog unapređivanja i prilagođavanja zdravstvenog sistema savremenim dostignućima i novinama u oblasti zdravstva. Obrazlažući ovaj zakonski akt u Narodnoj skupštini, ministar Šeranić je rekao da se donosi i radi usklađivanja zakonskih rješenja u ovoj oblasti sa strateškim razvojnim dokumentima donesenim nakon stupanja na snagu važećeg zakona.

Osim toga, donosi se i zbog usklađivanja sistema zdravstvene zaštite sa sistemom zaštite Evropske unije, prije svega u smislu kvaliteta i efikasnosti pružanja zdravstvenih usluga, rekao je ministar Šeranić.

On je naveo da se u pripremi novog zakona o zdravstvenoj zaštiti težilo ka stvaranju pravne osnove za pojedine dobre prakse pružanja usluga, kao što su korišćenje Helikopterskog servisa za vazdušni medicinski transport pacijenata i zdravstvenih radnika.

Odredbe ovog zakonskog rješenja uređuju i širi obim prava građana i pacijenata prilikom ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu, pa se tako propisuje pravo građana na uvid u listu čekanja, uz propisivanje obaveze zdravstvene ustanove koja je dužna obavijestiti pacijenta o stavljanju na listu čekanja i načinu na koji će biti dalje informisan o terminu pružanja zdravstvene usluge. Između ostalog, predviđeno je i da, umjesto sa dosadašnjih 15 godina, lica do navršenih 18 godina budu oslobođena participacije.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 14.04.2022.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija