Zastava Srbije

ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: Regulisano obezbjeđivanje i finansiranje lijekova za osigurana lica Fonda zdravstvenog osiguranja putem definisanja listi lijekova koji se izdaju na recept, lijekova za ambulante porodične medicine i domove zdravlja, lijekova koji se primjenjuju u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti, citotoksičnih, bioloških i pratećih lijekova

20.04.2022.


Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Zakon o dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju po hitnom postupku, koji se donosi radi zakonskog regulisanja obezbjeđivanja i finansiranja lijekova.

Obrazlažući prijedlog, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je da je osnovni razlog za njegovo donošenje potreba dodatnog zakonskog regulisanja obezbjeđivanja i finansiranja lijekova za osigurana lica Fonda zdravstvenog osiguranja putem definisanja listi lijekova koji se izdaju na recept, lijekova za ambulante porodične medicine i domove zdravlja, lijekova koji se primjenjuju u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti, citotoksičnih, bioloških i pratećih lijekova.

On je naglasio da je ovaj akt važan i za unapređenje liječenja oboljelih od rijetkih bolesti. Stvara se mogućnost za obezbjeđivanje dodatne zdravstvene zaštite i savremenih, skupih lijekova koji se primjenjuju u liječenju pacijenata, uključujući oboljele od rijetkih bolesti i drugih teških hroničnih oboljenja, rekao je ministar Šeranić. On je istakao da je procjena Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske da je u skladu sa ovim programom potrebno obezbijediti dodatna sredstva do kraja godine u visini od oko šest miliona KM, a u 2023. oko osam miliona KM.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je i Odluku o prijevremenom stupanju na snagu ovog zakona.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 14.04.2022.

Naslov: Redakcija