Zastava Srbije

OBJAVLJEN IZVJEŠTAJ O NEOVISNOSTI, ODGOVORNOSTI I KVALITETI PRAVOSUĐA BIH

20.04.2021.


Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH i sudovi u BiH, intenzivno rade na unapređenju nezavisnosti i odgovornosti te posebno na kvalitetu rada, pokazuje Izvještaj o neovisnosti, odgovornosti i kvaliteti pravosuđa Bosne i Hercegovine, koji je rađen prema kriterijima Evropske mreže pravosudnih vijeća (ENCJ).

Proces procjene stanja neovisnosti, odgovornosti i kvalitete pravosuđa, prema kriterijima ENCJ-a, podrazumijeva provođenje upitnika o navedenim načelima te ankete o neovisnosti sudija.

Koristeći navedene instrumente mjerenja, VSTV BiH je učestvovao u procjeni stanja neovisnosti, odgovornosti i kvaliteti bh. pravosuđa, čiji su rezultati i nalazi postali dijelom Izvještaja neovisnosti, odgovornosti i kvaliteta pravosuđa Bosne i Hercegovine 2018-2020, koji je razmatran na sjednici Vijeća održanoj 25. marta 2021. godine.

Glavni nalazi Izvještaja ukazuju da je postignut određeni napredak u segmentu neovisnosti, ali i da je progresivniji napredak, posebno u dijelu koji se odnosi na objavljivanje finansijskih izvještaja te imenovanja i napredovanja sudija, značajno uslovljen djelovanjem i radom zakonodavne vlasti. Kako se dalje ističe, ostale grane državne vlasti (politički sistem) ne funkcionišu ništa bolje od pravosuđa, u pogledu integriteta i dobrog upravljanja, a što se odražava na pravosuđe i koči napredak.

Nalazi iz Izvještaja ukazuju i na postojanje negativne percepcije o neovisnosti pravosuđa kao i na nedostatak povjerenja građana u rad pravosudnih institucija. Propustisu identifikovani i u oblasti odnosa s medijima, transparentnosti te objavljivanju podataka o imovini.

Pozitivnom se ocjenjuje činjenica da VSTV BiH spada među nekolicinu pravosudnih vijeća u Evropi koja vrše procjenu kvaliteta sudskih odluka, a prostor za dodatno unapređenje kvalitete prepoznaje se u pojednostavljenju postupaka, elektronskom podnošenju tužbe i elektronskim postupcima.

Zanimljivi su i rezultati koji ukazuju na postojanje negativne percepcije samih sudija o poštivanju etičkih standarda od strane sudija i adekvatnosti postupka nadležnih organa, u slučajevima povrede dužnosti i korupcije od strane nosilaca pravosudnih funkcija.

Na osnovu dobijenih podataka, VSTV BiH kao regulatorno tijelo, vrši samoprocjenu sistema te usporedbu sa drugim pravosudnim sistemima EU, s ciljem donošenja eventualnih mjera za unapređenje pravosudnog sistema.

Iako BiH nije član ENCJ, niti ima status posmatrača, učešće u procjeni indikatora neovisnosti, odgovornosti i kvaliteti pravosuđa, omogućava BiH da primijeni kriterije ENCJ-a na pravosudni sistem BiH, utvrdi područja koja zahtjevaju unapređenje te mjeri napredak pravosuđa u procesu uspostavljanja evropskih standarda.

 

Analizu neovisnosti, odgovornosti i kvaliteta u pravosuđu prema kriterijima Evropske mreže sudskih vijeća (ENCJ), VSTV BiH provodi u okviru projekta Unapređenje kvalitete pravosuđa, u saradnji sa Sudskom administracijom Norveške i Sudskim vijećem Nizozemske i uz finansijsku podršku Vlade Norveške.


IZVOR: Vebsajt Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, 14.04.2021.

Naslov: Redakcija