Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA IZAZVANIH PANDEMIJOM KORONAVIRUSA: Podnijet amandman kojim se predlaže izbacivanje kriterija koji se odnosi na privredne subjekte koji su ostvarili pad prometa 20 posto i više u odnosu na ostvareni prosječni promet u januaru i februaru 2020. godine

20.04.2020.


Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Suad Kaknjo predložio je amandman koji u velikoj mjeri mijenja suštinu Prijedloga zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa ili kolokvijalno rečeno korona-zakona.

Naime, Kaknjo putem svog amandmana predlaže da, kada je riječ o subvencioniranju doprinosa u iznosu do 244,85 KM mjesečno po svakom zaposlenom počevši od obračuna i isplate bruto plaće za april, izbaci kriterij koji predlaže Vlada FBiH a to je da se to odnosi na privredne subjekte koji su ostvarili pad prometa 20 posto i više u odnosu na ostvareni prosječni promet u januaru i februaru 2020. godine.

"Ukoliko ne dođe do predložene izmjene, realni sektor - privreda će doći u još težu situaciju (zdravio dio privrede se praktično kažnjava a nezdravi stimuliše)", naveo je, između ostalog, Kaknjo.

Također, on putem amandmana predlaže još neke izmjene koje se tiču upravnih, parničnih i vanparničnih postupaka.

Vlada FBiH je početkom aprila donijela Zakon za koji je najavljeno da treba da spasi ekonomiju u Federaciji BiH. Na njega je niz političkih subjekata već podnijelo desetine amandmana.


IZVOR: Vebsajt Klix, 15.04.2020.

Naslov: Redakcija