Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O PRIVREMENIM MJERAMA U RADU PRAVOSUDNIH I DRUGIH ORGANA BOSNE I HERCEGOVINE ZA VRIJEME STANJA PRIRODNE ILI DRUGE NESREĆE: Rokovi za ostvarivanje prava stranaka u svim postupcima pred pravosudnim tijelima za vrijeme važenja ovog zakona prestaju teći osim u hitnim postupcima

20.04.2020.


Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa Bosne i Hercegovine za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće, koji će Ministarstvo pravde dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po hitnoj proceduri.

Na ovaj način regulirano postupanje u oblasti pravosuđa usmjereno je na očuvanje zdravlja i života ljudi i osigurat će djelovanje svih tijela i nosilaca javnih ovlasti, zaštitit će prava i obaveze svih učesnika u sudskim postupcima te ljudska prava i osnovne slobode građana u BiH.

Prijedlogom zakona propisane su privremene mjere postupanja u sudskim i drugim postupcima pred Sudom i Tužilaštvom BiH i drugim tijelima Bosne i Hercegovine za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće zbog opasnosti od epidemije zarazne bolesti prouzrokovane koronavirusom (KOVID-19).

Rokovi za ostvarivanje prava stranaka u svim postupcima pred pravosudnim tijelima za vrijeme važenja ovog zakona prestaju teći osim u hitnim postupcima. Hitni sudski postupci u smislu ovog zakona su vezani za određivanje i ukidanje pritvora, te za postojanje opasnosti od zastarjelosti i u ostalim hitnim slučajevima propisanim krivičnim zakonodavstvom BiH. Također, hitni sudski postupci su i oni koji se vode za sva krivična djela koja su počinjena za vrijeme trajanja stanja prirodne ili druge nesreće i u vezi sa stanjem prirodne ili druge nesreće, kao i oni propisani posebnim propisima kao hitni.

Za vrijeme važenja ovog zakona ne teku ni rokovi u upravnim sporovima koji se odnose na poduzimanje procesnih radnji stranaka i ispunjenje njihovih materijalnih obaveza, a prekida se i zastarijevanje izvršenja kazne. Izuzetak su rokovi u pojedinačnim upravnim postupcima ukoliko postoji opasnost po život i zdravlje ljudi, za javni red i mir, za javnu sigurnost, za imovinu veće vrijednosti ili ako je to potrebno radi hitnog i efikasnog funkcioniranja vlasti. 


IZVOR: Vebsajt Vijeće ministara BiH, 16.04.2020.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija