Zastava Srbije

PRAVILNIK O IZDAVANjU DIPLOMATSKIH PASOŠA BIH: Postupak za izdavanje diplomatskog pasoša

20.03.2024.


Kako biste dobili diplomatski pasoš BiH, potrebno je da ispunjavate određene uslove.

Ko i kako može dobiti ovaj pasoš te ko ga izdaje, čitajte u nastavku teksta.

Kome se izdaje diplomatski pasoš?

Ministarstvo vanjskih poslova BiH, a prema Pravilniku o izdavanju diplomatskih pasoša ("Sl. glasnik BiH", br. 95/2014, 28/2018 i 36/2020), izdaje ga:

a) funkcionerima organa, organizacija, odnosno institucija u BiH određenih u listi A, kao i bivšim funkcionerima koji su navedeni u istoj, a koji su tu funkciju obavljali od dana stupanja na snagu Ustava BiH;

b) funkcioneru organa, organizacija, odnosno institucija u BiH određenih u listi B;

c) zaposlenim koji imaju diplomatski status u sjedištu Ministarstva;

d) članu državne delegacije BiH;

e) diplomatskom kuriru;

f) diplomatskom osoblju, konzularnom funkcioneru i vojno diplomatskom osoblju BiH, kao i njihovim bračnim drugovima i djeci, i to:

1) ako dijete nije starije od 27 godina,

2) ako živi u zajedničkom domaćinstvu sa roditeljem, nosiocem diplomatskog pasoša,

3) ako nije zasnovalo bračnu zajednicu, odnosno radni odnos,

4) ako je poslovno nesposobno ili je lice pod starateljstvom i živi u zajedničkom domaćinstvu sa roditeljem, nosiocem diplomatskog pasoša i ako nije zasnovalo bračnu zajednicu, bez obzira na godine starosti;

g) bračnom drugu i djetetu iz tač. a) i c) ovog stava kada putuju zajedno s tim licem, i to:

1) ako dijete nije starije od 27 godina,

2) ako živi u zajedničkom domaćinstvu s roditeljem, nosiocem diplomatskog pasoša,

3) ako nije zasnovalo bračnu zajednicu, odnosno radni odnos,

4) ako je poslovno nesposobno ili je lice pod starateljstvom i živi u zajedničkom domaćinstvu sa roditeljem, nosiocem diplomatskog pasoša, ako nije zasnovalo bračnu zajednicu, bez obzira na godine starosti;

h) drugom licu, državljaninu BiH, za koje ministar smatra da je od posebnog interesa za BiH.

Diplomatski pasoš izdaje se i osobi koje po odluci Predsjedništva, Parlamenta, Vijeća ministara i nadležnog ministarstva BiH odlazi na rad u međunarodne organizacije na dužnost diplomatskog ranga.

Liste "A" i "B" iz st. a) i b) ovog člana nalaze se u prilogu ovog Pravilnika i sastavni su njegov dio, a možete ih pogledati OVDJE.

Ko podnosi zahtjev za izdavanje ovog pasoša?

- Zahtjev za izdavanje diplomatskog pasoša podnosi nadležni organ, organizacija ili institucija BiH, odnosno entiteta sa liste A i B;

- Zahtjev za izdavanje diplomatskog pasoša za diplomate zaposlene u sjedištu Ministarstva podnosi rukovodilac osnovne organizacione jedinice u sjedištu Ministarstva;

 - Zahtjev za izdavanje diplomatskog pasoša za diplomate, konzularne funkcionere i vojno diplomatsko osoblje na radu u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH podnosi šef diplomatsko-konzularnog predstavništva.

- Zahtjev za izdavanje diplomatskog pasoša za članove državnih delegacija BiH podnosi Predsjedništvo, Parlamentarna skupština ili Vijeće ministara BiH i uz isti prilaže odluku o obrazovanju, sastavu i upućivanju delegacije u inostranstvo.

Podnosilac zahtjeva je dužan podnijeti najmanje deset dana prije planiranog putovanja.

Evo šta se prilaže za izdavanje diplomatskog pasoša:

- fotokopija lične karte;

- dokaz o izvršenoj uplati stvarnih troškova za obrazac diplomatskog pasoša na račun Ministarstva, izuzev za zaposlene u Ministarstvu;

- odluka o službenom putu ili upućivanju na rad u DKP BiH (putni nalog, rješenje o premještenju, rasporedu ili upućivanju na rad u inostranstvo i sl.), izuzev za lica iz člana 3. stav (1) tač. a), b) i c) ovog Pravilnika;

- postojeći diplomatski pasoš BiH čija se zamjena traži, ukoliko lice takav pasoš posjeduje.

Evo koliko je izdato diplomatskih pasoša od 2018. do 2023. godine

U periodu od 1. avgusta 2018. godine do 1. avgusta 2023. godine, izdato je 1.087 diplomatskih pasoša. Inače, diplomatski pasoši imaju rok važenja pet godina, a košta 40 KM.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, Nikolina Aleksić, 18.03.2024

Naslov: Redakcija