Zastava Srbije

U PRIPREMI USKLAĐIVANJE ENERGETSKE LEGISLATIVE S PRAVNOM STEČEVINOM EU

20.03.2023.


Predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamenta FBiH je održala sastanak s predstavnicama i predstavnicima projekta USAID EPA koje je predvodila Ankica Gavrilović, projekt menadžerica u USAID BiH.

USAID EPA je projekt koji pruža tehničku asistenciju institucijama i firmama u elektroenergetskom sektoru i sektoru prirodnog gasa u BiH u izradi propisa kako bi se ovi sektori uredili s najboljim standardima i pravilima EU.

Na sastanku je razgovarano o aktivnostima projekta s posebnim naglaskom na setu zakona iz energetskog sektora u FBiH. Radi se o Prijedlogu zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u FBiH, Prijedlogu zakona o električnoj energiji i Prijedlogu zakona o obnovljivim izvorima energije.

Prvim zakonom stvorila bi se mogućnost za ravnopravnu i pravednu tržišnu utakmicu na tržištu energenata; drugi zakon unapređuje pravni okvir sektora električne energije na način da ga usklađuje sa EU praksom. Značajno pojednostavljuje administrativne postupke za izgradnju i rad proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije, primarno solarnih elektrana i vjetroelektrana, a treći zakon gotovo u potpunosti transponuje EU pravnu stečevinu iz oblasti obnovljivih izvora energije. Između ostalog, ovaj zakon po prvi put omogućuje građanima da, bez formiranja pravnih lica, budu ravnopravni sudionici energetskog sektora, da proizvode električnu energiju za svoje potrebe.

Na zakonima su radili eksperti ne samo iz USAID EPA projekta, nego i predstavnici različitih firmi koje učestvuju na tržištu energije, predstavnici zakonodavnih i izvršnih tijela u FBiH te sami građanke i građani.

Predsjedavajuća Marinković-Lepić istakla je opredijeljenost nove parlamentarne većine za usklađivanje energetske legislative FBiH s pravnom stečevinom EU te neophodnost što skorijeg usvajanja i primjene ovih zakona. Najvjerovatnije da će se zakoni na dnevnom redu naći kad se formira nova vlada, ali nije isključeno ni prije.


IZVOR: Vebsajt Parlament FBiH, 14.03.2023.

Naslov: Redakcija