Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika

U PRIPREMI ZAKONI O STEČAJU I O LIKVIDACIONOM POSTUPKU U FBIH

20.03.2019.


Na posljednoj sjednici Narodne Skupštine Republike Srpske usvojen je Nacrt zakona o likvidacionom postupku. Time je napravljen još jedan značajan korak prema poboljšanom, pojednostavljenom i isplativom režimu likvidacije u RS.

U martu 2016. godine usvojen je i novi Zakon o stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 16/2016), čime je stečajni postupak skraćen sa 54 na 13 mjeseci, a do kraja prošle godine riješena 144 slučaja stečaja.

Federacija Bosne i Hercegovine još uvijek nema novi Zakon o stečaju niti Zakon o likvidacionom postupku, što stvara probleme stotinama kompanija i hiljadama radnika tim kompanijama. Neusvajanjem ovih zakonskih regulativa, upozoravaju stručnjaci, otvara se novi prostor za sivu ekonomiju, finansijsku nedisciplinu i pravnu nesigurnost.

"U cijeloj BiH postoji na desetine hiljada kompanija koje su neaktivne godinama. Razlog njihovog formalnog postojanja i neizvršene likvidacije je dugotrajan i skup likvidacioni postupak koji je regulisan važećim zakonom. U cijelom procesu najviše ispaštaju radnici", ističe Hakija Zajmović, stečajni i likvidacioni sudija.

Novi Prijedlog zakona o stečaju i Nacrt zakona o likvidacionom postupku, harmonizirani sa istim zakonima u RS, upućeni su u Parlament Federacije BiH, ali je neizvjesno kada će biti razmatrani u tom tijelu zakonodavne vlasti.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, 17.03.2019.

Naslov: Redakcija