Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA FBIH: Za neizmirene poticaje poljoprivrednicima 11,5 miliona BAM

20.03.2018.


Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – Izmirenje obaveza iz ranijeg perioda".

Ova sredstva utvrđena su Budžetom FBiH za 2018. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva u iznosu od 11.500.000 BAM, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade Federacije BiH.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva će, Programom raspoređena sredstva, doznačiti korisnicima koji su ih dužni koristiti u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta FBiH za 2018. godinu, Zakonom o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakonom o poljoprivredi.

S ciljem osiguranja namjenskog utroška sredstava, kontrola potencijalnih korisnika u fazi proizvodnje na terenu, kao i toku prikupljanja i obrade dokumentacije o proizvodnji, a prije dostavljanja aplikacije Federalnom ministarstvu, u nadležnosti je poljoprivrednih kantonalnih inspektora i ovlaštenih službenika kantonalnih ministarstava.

Dodatna kontrola i nadzor, u fazi proizvodnje na terenu, kao i kontrola nad realizacijom svih mjera utvrđenih Programom, uključujući i kontrolu dokumentacije koju dostavlja korisnik, u nadležnosti je Federalne poljoprivredne inspekcije i ovlaštenih službenika Federalnog ministarstva.

Realizacijom današnje Odluke bit će izmirene sve obaveze poljoprivrednim proizvođačima za proizvodnju u periodu 2014-2017. godina, osim onih za koje se vrše dodatne kontrole i gdje su u toku žalbeni i sudski postupci.

Vlada je usvojila Program utroška sredstava "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – financiranje prvog zapošljavanja i samozapošljavanja", utvrđenih Budžetom FBiH za 2018. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, a namijenjenog za subvencije privatnim preduzećima i privrednicima za financiranje prvog zapošljavanja i samozapošljavanja.

Sredstva od dva miliona BAM će biti raspodijeljena na osnovu ugovora zaključenih po javnom pozivu iz 2016. godine, koji dospijevaju na plaćanje u 2018. godini.

Kako je obrazloženo, obaveze preuzete zaključenim ugovorima na osnovu javnog pozivu iz 2016. godine, nisu mogle biti u cijelosti realizirane u 2016. i 2017. godini.

Od utvrđenih sredstava od 50 milijuna maraka, ukupno ugovorene obveze iznose 25,87 miliona maraka, a realizirano je 23,70 miliona.

S obzirom da se refundacija sredstava korisnicima subvencija vrši mjesečno, preostali dio obaveza dospijevaju na plaćanje u 2018. godine, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Federacije BiH.

Federalna vlada je donijela Odluku kojom propisuje prijenos sredstava prikupljenih po osnovu takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992-1995. godina, planiranih u Budžetu FBiH za 2018. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji "Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije javnim preduzećima – Energoinvest d.d. Sarajevo za plaćanje takse Gasprom exportu Moskva".

Sredstva od 2.000.000 BAM bit će utrošena u skladu sa Odlukom o posebnoj taksi za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992-1995. godina.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će, posebnim rješenjem, uspostaviti proceduru postupanja kod prijenosa sredstava i Federalnom ministarstvu finansija davati naloge da, s posebnog transakcijskog računa, prebaci raspoloživa sredstava.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 19.03.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772