Zastava Srbije

NASTAVAK UNAPREĐENJA EFIKASNOSTI I KVALITETA KRIVIČNIH POSTUPAKA

20.02.2023.


Međuinstitucionalna saradnja prepoznata je kao jedan od ključnih segmenata za unapređenje efikasnosti i kvaliteta krivičnih postupaka.

Za kvalitetno i efikasno provođenje krivičnih postupaka neophodna je puna angažiranost, kako sudova i tužilaštava, tako i svih drugih učesnika u krivičnom postupku, što je bila i glavna tema sastanaka koji su od 14. do 16.februara 2023. održani u Zenici, Sarajevu i Bijeljini.

Sastancima su prisustvovali članovi međunarodnog ekspertnog tima koji čine sudije iz Norveške i Nizozemske, predstavnici Sekretarijata VSTV-a BiH, pravosudnih institucija - prvostepenih i drugostepenih sudova, te tužilaštava kao partnera Projekta, sa područja Zenice, Sarajeva i Bijeljine, kao i predstavnici Advokatskog zbora Bijeljine.

Rukovodioci sudova i tužilaštava, predsjednici krivičnih odjeljenja sudova te predstavnici Zbora advokata Bijeljina, koji su ujedno i članovi ranije uspostavljene Radne grupe za saradnju, sa međunarodnim ekspertima su razgovarali o mogućnosti potpisivanja i samom sadržaju Memoranduma o razumijevanju između institucija i realizaciji dogovorenih vidova saradnje, u kontekstu međuinstitucionalne saradnje.

Između pravosudnih institucija u regiji Zenica već je potpisan Memorandum o razumijevanju, koji stvara preduslove za dodatno unapređenje saradnje. Sadržaj Memoranduma čine pitanja od interesa unapređenja međusobne saradnje i jačanje efikasnosti postupka.

Također, članovi Radne grupe za unapređenje rada i efikasnosti krivičnog postupka, koju čine sudije i tužioci, međunarodnom ekspertnom timu su predstavili prijedloge koji se tiču unapređenja organizacije i vođenja pretpretresnog ročišta i unapređenja procesne discipline.

Unapređenje efikasnosti i kvaliteta krivičnih postupaka aktivnost je koja se realizuje u okviru projekta Jačanja kapaciteta pravosuđa koji VSTV BiH implementira uz podršku Kraljevine Norveške.


IZVOR: Vebsajt Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, 17.02.2023.

Naslov: Redakcija