Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PREDSTAVLJENA APLIKACIJA ZA PRIJAVU SUMNJE NA KORUPCIJU ZA PREDSTAVNIKE PRAVOSUDNIH INSTITUCIJA

20.02.2018.


Aplikacija za prijavu sumnje na korupciju i drugih nepravilnosti (APK), kojom građani putem interneta mogu prijaviti sumnju na korupciju, predstavljena je u prostorijama Administrativnog centra u Vladi Republike Srpske, za pravosudne institucije u Republici Srpskoj.

Predstavnici  Ministarstva pravde i Ministarstva unutrašnjih poslova u Vladi Republike Srpske, upoznali su predstavnike pravosudnih institucija, sa obavezama i aktivnostima koje se odnose na obezbjeđenje instalisanja ove aplikacije te o pravilnom načinu postupanja u vezi sa dospjelim prijavama.

Takođe, postavljen im je rok da, do 15. marta 2018. godine, donesu i usvoje interno Uputstvo o postupanju po prijavi sumnje na korupciju, a kojim će detaljno urediti sva pitanja koja se odnose na način podnošenja i primanja prijave korupcije, načinu ostvarivanja prava i zaštite prijavioca i druga pitanja koja su od značaja za prijavu korupcije.

Komisija za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije Republike Srpske je na sjednici održanoj 15. maja 2017. godine, usvojila zaključak da se predmetna APK aplikacija instališe na internet starnicama svih subjekata javnog sektora u Republici Srpskoj, sa ciljem da se svim korisnicima internet mreže omogući prijavljivanje korupcije.

Aplikacija APK će se proširivati postepenim uključivanjem svih jedinica lokalnih samouprava te pravosudnih institucija u Republici Srpskoj.


IZVOR: Vebsajt Ministarstva ptavde RS, 19.2.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772