Zastava Srbije

FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RS: Dostupni novi lijekovi na recept

20.01.2022.


Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske od 15. januara finansira još deset novih lijekova koji se izdaju na recept, saopšteno je iz FZO RS.

"Proširene su i indikacije za određene lijekove, poput 'progesterona'('utrogestan') i 'didrogesterona', a sve u cilju da i ženama koje su u postupku vantjelesne oplodnje ovi lijekovi budu dostupni na recept. Takođe, izmjenom Liste lijekova koji se izdaju na recept i koja stupa na snagu sutra, poboljšana je dostupnost lijeka za oboljele od cistične fibroze ('dornaza alfa rastvor za raspršivanje'), jer će se ovaj lijek isporučivati u apoteke u mjestu prebivališta, za razliku od sada kada je on bio dostupan samo u Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske. Na ovaj način, osiguranici, najčešće djeca, više neće morati da odlaze u UKC RS samo da bi primili ovaj lijek, nego će im biti dostupan u apoteci, u mjestu gdje žive", navodi se u saopštenju.

Podsjećamo da će se od 15. januara na Listi lijekova koji se izdaju na recept nalaziti više novih lijekova, poput lijekova za osteoporozu, ulcerozni kolitis, epilepsiju, arterijsku hipertenziju, dijetetski preparat za bebe i drugi.

"To znači da će pacijenti izdvajati značajno manje novca za ove lijekove, odnosno za lijekove sa Liste A plaćaće samo participaciju ukoliko nisu oslobođeni plaćanja ove obaveze, dok će za lijekove sa Liste B, umjesto da plaćaju punu cijenu, učestvovati u troškovima u iznosu od 50 odsto cijene lijeka. Pored toga što će pacijenti izdvajati manje novca, uvođenjem savremenih terapija ne samo da se obezbjeđuje efikasnije liječenje oboljelih, već se i racionalizuju ukupni troškovi liječenja, budući da nove terapije doprinose smanjenju hospitalizacija, pregleda, bolovanja i sl", dodaje se u saopštenju.

Fond zdravstvenog osiguranja Republika Srpske je saopštio da će se na Listi A od sutra naći četiri nova lijeka, poput lijeka “mesalazin rektalna suspenzija” koji se propisuje osiguranicima koji su u akutnoj fazi ulzeroznog kolitisa.

"Ovaj lijek utiče na smanjenje akutnih napada, a samim tim i ljekarskih pregleda i hospitalizacija, te smanjuje potrebu za primjenom biološke terapije. Jedna od značajnih novina odnosi se dijetetski preparat, odnosno hrana za posebne medicinske namjene ('Neocate') i koja je potrebna bebi do navršenih 12 mjeseci života i koji su alergični na proteine kravljeg mlijeka i imaju višestruku intoleranciju na proteine hrane", ističe Fond zdravstvenog osiguranja RS.

 Upravo zbog čestih zahtjeva za refundaciju, a radi unapređenja dostupnosti, na prijedlog pedijatra ovu hranu biće moguće ubuduće dobiti na recept, bez plaćanja, što jasno ukazuje da Fond prati potrebe osiguranika i nastoji da obaveznim zdravstvenim osiguranjem obuhvati što više lijekova, kako bi osiguranici što manje novca izdvajali za ove namjene.

"Pored za odojčad, ovaj dijetetski preparat na recept će biti dostupan i za oboljele od Netertonovog sindroma. Takođe, kod enteralne hrane (Nutrini, Nutrini drink, Infantrini) koju koriste oboljeli od pojedinih rijetkih oboljenja, proširena je indikacija, te će se ovi preparati od polovine januara moći propisivati i oboljelima od mukopolisaharidoze tip 2 (Hanterov sindrom)", ističe se u saopštenju.

Kada je u pitanju Lista B, uvršteno je šest novih lijekova, a između ostalih, uvršten je lijek “mesalazin gastrorezistentne granule” za liječenje akutnih epizoda i održavanje remisije ulceroznog kolitisa. Na ovu listu uvršteni su i lijekovi koji se koriste u liječenju arterijske hipertenzije, i to “enalapril, lerkanidipin”, “amlodipin, valsartan” i “amlodipin, hidrohlorotiazid, valsartan”.

"U pitanju su lijekovi koji predstavljaju savremenu i efikasnu terapiju jer su komforniji za pacijente budući da jedna tableta u sebi sadrži dva, odnosno tri lijeka. Upravo iz tog razloga i Fond će imati manje troškove za farmaceutske usluge izdavanja lijeka. Pored toga, ovi lijekovi doprinose i smanjenju neželjenih efekata", dodaje se u saopštenju.

Uvođenjem novih lijekova, Fond je nastavio dugogodišnju praksu da početkom svake godine proširuje listu, a sa ciljem da osiguranicima na raspolaganju bude više lijekova u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja.

U skladu sa tim, za narednu godinu FZO RS je planirao oko milion KM više za lijekove na recept, odnosno ukupno je planirano 61,5 miliona KM.

"Na ovaj način nastavljamo kontinuitet unapređenja dostupnosti lijekova, a samim tim i zdravstvene zaštite građana", rekli su iz Fonda za zdravstveno osiguranje RS.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, Milan Ilić, 14.01.2022.

Naslov: Redakcija