Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA FBIH: Utvrđeni prijedlozi zakona o bankama, o Agenciji za bankarstvo Federacije BiH, o hraniteljstvu

20.01.2017.


Cilj donošenja novog zakona o bankama, čiji je prijedlog Vlada FBiH utvrdila na sjednici održanoj 19.01.2017. godine, u Mostaru, jeste podizanje razine otpornosti pojedine banke, kao i cjelokupnog bankovnog sustava, kako bi, kapitalno ojačane, pružile veću podršku realnom sektoru, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Također, namjera novog zakona je zaštita interesa deponenata i održavanje ključne funkcije banke. Ovaj zakon uređuje osnivanje, poslovanje, upravljanje, superviziju poslovanja, restrukturiranje i prestanak rada banaka.

Federalna vlada je utvrdila i Parlamentu FBiH uputila i Prijedlog zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije BiH (FBA), čiji su osnovni ciljevi očuvanje i jačanje stabilnosti bankovnog sustava, zaštita deponenata, te unaprjeđivanje njegovog sigurnog, kvalitetnog i zakonitog poslovanja. Među nadležnostima FBA su utvrđivanje i provedba aktivnosti i mjera radi očuvanja i jačanja stabilnosti bankovnog sustava, izdavanje i oduzimanje dozvola za rad i drugih odgovarajućih akata subjektima i supervizija poslovanja bankovnog sustava, te nalaganje supervizorskih mjera.

 U sklopu reforme socijalne zaštite u Federaciji BiH, Vlada Federacije BiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o hraniteljstvu. Postojeće stanje u oblasti hraniteljstva u FBiH karakterizira neharmoniziran, nepotpun i nedovoljno osnažen sustav socijalnog zbrinjavanja najranjivijih kategorija stanovništva, djece i odraslih bez obiteljskog staranja, koji nije usklađen sa međunarodnim standardima i potrebama hranjenika. Ovo ukazuje na neophodnost harmoniziranja i usklađivanja pravnog okvira i prakse sa međunarodnim standardima.

 Vlada Federacije BiH je izmijenila jedan od svojih amandmana na Prijedlog prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za FBiH "Autocesta na Koridoru Vc", o kojima bi se Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH trebao izjasniti na sjednici zakazanoj za 25.1.2017. godine. Riječ je o amandmanu koji je utvrđivao obuhvat autoceste u širini od 2.000 metara. Stav Vlade FBiH je da to nije potrebno određivati s obzirom na to da je članom 2. Zakona o Autocesti na Koridoru Vc obuhvat detaljno definiran.

Prihvaćena je informacija Federalnog ministarstva financija da su u razdoblju siječanj - studeni 2016. godine ukupno ostvareni javni prihodi u Federaciji BiH iznosili 6.906,9 milijuna KM, što je za šest posto ili približno 400 milijuna KM više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. U navedeni iznos nisu uključena sredstva financiranja.

 Vlada FBiH je prihvatila informaciju o radu i poduzetim aktivnostima Međuresorne radne grupe za uspostavu jednošalterskog sustava poslovanja i elektronske registracije poslovnih subjekata u Federaciji BiH s ciljem realizacije reforme procesa registracije poslovnih subjekata u BiH. Očekivani rezultati uključuju skraćenje procesa registracije poslovnih subjekata (d.o.o.) na tri dana (ne uključujući registraciju PDV-a) za sve vrste društava sa ograničenom odgovornošću, smanjenje neophodnih koraka za registraciju poslovnih subjekata u FBiH za 50 posto i troškova registracije poslovnih subjekata, povećanje broja novoregistriranih gospodarskih subjekata za 15 posto u FBiH u razdoblju 18 mjeseci nakon implementacije reformi, u usporedbi s razdobljem od dvije godine prije reformi, stoji u priopćenju.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 19.01.2017.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772