Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BiH: Prihvaćen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, Prijedlog zakona o dopunama Zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH vraćen je nadležnoj komisiji na dodatno razmatranje

19.12.2017.


Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH prihvatio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, čiji su predlagači poslanici Nezavisnog bloka Salko Sokolović, Senad Šepić i Sadik Ahmetović, na sjednici u Sarajevu.

Ovim zakonskim prijedlogom zagovara se unapređenje izbornog procesa u cjelini putem izmjena koje se odnose na proceduru izbora predsjednika, članova i njihovih zamjenika u biračkim odborima, zatim stvaranje pretpostavki za uvođenje elektronskog glasanja, sprečavanje izbornih prevara na biralištima, kao i regulisanje održavanja ponovljenih izbora u slučajevima prekida izbora zbog vanrednih okolnosti.

Šepić je istakao da bi izmjene ovog zakona trebalo da obezbijede širi krug lica koja mogu da ulože prigovor radi zaštite izbornog prava s ciljem otklanjanja manjkavosti u izbornom procesu, sprečavanja zloupotreba i izbornih prevara, kao i veće transparentnosti izbornog procesa u BiH.

Predstavnički dom usvojio je Prijedlog zakona o izmjenama zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara.

Izmjenama ovog zakona želi se postići da pravo na policijski dodatak koji imaju policijski službenici Granične policije BiH i Agencije za istrage i zaštitu BiH, dobiju i policijski službenici zaposleni u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH.

Prijedlog zakona o dopunama Zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH vraćen je nadležnoj komisiji na dodatno razmatranje.

Izmjenama ovog zakona uvode se vrste naknada za sudije, tužioce i određene kategorije stručnog osoblja u pravosudnim institucijama BiH, kao i naknade za odvojeni život i naknade troškova smještaja u toku rada, te naknade za prevoz na posao i sa posla s ciljem stimulisanja kandidata za pravosudne pozicije da apliciraju na pozicije van mjesta njihovog prebivališta.

Ustavni sud BiH u svojim presudama ukazao je ranije da zaposleni u pravosudnim institucijama nemaju iste naknade kao izabrani zvaničnici, državni službenici, namještenici i ostali zaposleni u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti na nivou BiH.

Nakon rasprave o Prijedlogu dopuna i izmjena Zakona o vazduhoplovstvu BiH, čiji je predlagač šef Kluba poslanika SDS-a Aleksandra Pandurević, ovaj prijedlog prihvaćen je u prvom čitanju.

Predloženim izmjenama ovog zakona predviđa se da pozicije generalnog direktora i zamjenika generalnog direktora Direkcije za civilno vazduhoplovstvo, koje su do sada imale status rukovodećih državnih službenika, ne budu državni službenici, nego imenovana lica u skladu sa Zakonom o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Savjeta ministara i drugim imenovanjima u BiH, kao što je to slučaj i sa drugim direktorima i njihovim zamjenicima upravnih organizacija u BiH.

Na ovaj način, smatra Pandurevićeva, biće obezbijeđeno poštivanje principa zakonitosti, jedinstva pravnog poretka, ekonomičnosti, kao i efikasniji rad državne službe.

Razmotrena je i primljena na znanje Informacija o rezultatima usklađivanja cijena i usluga i tehničkom kvalitetu usluga mobilne telefonije u BiH sa cijenama u regionu i Evropi, čiji je podnosilac Regulatorna agencija za komunikacije BiH.

Predstavnički dom razmotrio je i niz kadrovskih rješenja u institucijama i agencijama na nivou BiH, kao i zahtjeve za davanje saglasnosti za ratifikaciju nekoliko sporazuma između BiH i drugih zemalja ili međunarodnih organizacija.

Razmotren je i materijal Udruženja za zaštitu deviznih štediša u BiH, sa zaključkom Komisije za finansije i budžet koja traži od Vijeća ministara da realizuje ranije zaključke Predstavničkog doma o ovom problemu.

Naredna sjednica zakazana za 21. decembar.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 15.12.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772