Zastava Srbije

ZASJEDALA RADNA GRUPA ZA IZRADU STRATEGIJE RAVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE RS ZA PERIOD 2017-2011. GODINA

19.12.2016.


U Ministarstvu uprave i lokalne samouprave Republike Srpske 16.12.2016. godine zasjedala je Radna grupa za izradu Strategije razvoja lokalne samouprave Republike Srpske za period 2017-2021. godina. Prezentovana je vizija razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj te strateški i operativni ciljevi za njeno prvođenje.

Istaknuto je da lokalna samouprava, kroz efikasno izvršavanje nadležnosti i pružanje javnih usluga, kvalitetno upravljanje lokalnim razvojem i aktivno učešće građana u donošenju odluka, unapređuje kvalitet života u jedinicama lokalne samouprave i doprinosi uravnoteženom razvoju Republike Srpske.

Radnu grupu za izradu ove Strategije čine predstavnici Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS, Ministarstva finansija, Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, trgovine i turizma, Privredne komore Republike Srpske, Saveza opština i gradova RS, Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu, Ekonomskog instituta Banjaluka i Odbora za lokalnu samoupravu u Narodnoj Skupštini RS.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS, 16.12.2016.