Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA FEDERACIJE BIH: Utvrđen Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH

19.12.2016.


Vlada Federacije BiH je utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH i predložila Parlamentu FBiH njegovo donošenje po hitnom postupku s ciljem lakšeg planiranja budžeta.

Prijedlog je usvojen radi stvaranja uvjeta da plaće u budžetima budu unaprijed planirana u okvirima raspoloživih sredstava, kao i otklanjanja razloga koji izazivaju značajan broj sudskih postupaka s negativnim ishodom po Budžet FBiH.

Kako je predloženo, osnovica za obračun plaća se utvrđuje zakonom, odnosno odlukom općinskog vijeća o izvršavanju budžeta za svaku budžetsku godinu ili odlukom o privremenom finansiranju, a nakon konsultacija sa sindikatom i primjenjuje se od 1. januara za svaku narednu godinu.

Vlada FBiH usvojila je izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti industrije u 2015. godini i zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da i dalje prati i analizira njihovo poslovanje i po potrebi izvještava Vladu Federacije BiH.

Sva privredna društva koja su poslovala s gubitkom u 2015. godini obavezna su napraviti sanacioni plan, kako bi ga upravljačke strukture usvojile i postupile u skladu s njim.

Nakon analize finansijskih izvještaja osam privrednih društava sagledavanih kroz ostvarene ukupne prihode, rashode i ostvarenu dobit/gubitak, evidentno je da su sva imala negativan finansijski rezultat, kod tri privredna društva nije održana skupština, a za dva privredna društva ovo federalno ministarstvo ne raspolaže informacijama.

Ukupni gubitak privrednih društava u 2015. godini je 102.853.508 BAM. Negativan finansijski rezultat ostvarili su Željezara Zenica d.o.o. Zenica (4.766.339 BAM), Remontni zavod d.d. Travnik (382.578 BAM), Konfekcija Borac d.d. Travnik (4.265.312 BAM), KTK Visoko d.d. Visoko (2.997.640 BAM), Aluminij d.d. Mostar (44.555.747 BAM), ArcelorMittal Zenica d.o.o. (19.206.063 BAM) i UNIS Tools d.o.o. Sarajevo (185.186 BAM).

Gubitak iz poslovnih aktivnosti svih privrednih društava u 2015. godini iznosi 77.200.208 BAM.

Ministri su upoznati s konsolidiranim izvješćem o izvršenju federalnog, kantonalnih i općinskih budžeta i financijskih planova vanbudžetskih fondova FBiH za prvih devet mjeseci 2016. godine.

Ukupni prihodi za razdoblje januar – septembar 2016. godine iznosili su 5.506,8 miliona BAM, što je za 252,1 milion BAM ili za 4,8 posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 67,4 posto. Istovremeno, ukupni rashodi iznosili su 4.876 miliona BAM, što je za 138,8 miliona BAM ili za 2,9 posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ostvarenje u odnosu na plan je 63,7 posto.

Federalna vlada donijela je Program rada za izradu Plana zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća FBiH. U izradi Plana dužno je učestvovati svih 16 federalnih ministarstava, kao i federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i za inspekcijske poslove.

Ostale federalne upravne organizacije (Federalna direkcija robnih rezervi, Federalni zavod za statistiku, Federalni hidrometeorološki zavod, Arhiv FBiH, Federalni zavod za programiranje razvoja, Federalna uprava policije i dr.) dužne su, na zahtjev Federalne uprave civilne zaštite, kao nosioca izrade, odnosno predlagača izrade Federalnog plana zaštite i spašavanja, pripremiti, odnosno ustupiti sve podatke iz svojih nadležnosti radi izrade Prijedloga plana.

Vlada FBiH je usvojila informaciju o organizaciji i izvođenju međunarodne vježbe odgovora na katastrofu "Bosna i Hercegovina 2017" i zadužila Federalnu uprava civilne zaštite da, kao nadležni organ Federacije BiH za oblast zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, sve svoje ljudske, materijalno-tehničke resurse i planirana finansijska sredstva, u skladu sa Okvirnim zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u Bosni i Hercegovini ("Sl. glasnik BiH", br. 50/2008), stavi na raspolaganje za izvođenje vježbe.

Vježba u NATO formatu se organizira u svrhu provjere sposobnosti civilnih i vojnih struktura u BiH za planiranje velikih vježbi i resursa, kao i provjere civilnih kapaciteta za odgovor na nesreće prirodnog i antropološkog porijekla, sadržane u scenariju vježbe, uz učešće i podršku Oružanih snaga BiH i vojnih organizacija drugih država, odnosno uz međunarodnu pomoć.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 16.12.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772