Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIPADNOSTI JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BIH: 26. oktobra 2021. godine javna rasprava o Nacrtu zakona

19.10.2021.


Obavještavamo javnost da će se u utorak, 26.10.2021.godine u 11.00 sati održati Javna rasprava, na temu: Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, predlagači: Salko Zildžić, Zlatko Ercegović, Ismet Osmanović, Meliha Bijedić, Samira Begić, Nedžad Šećić, Rahim Gadžić, Adin Huremović, Husein Rošić, Hamdija Abdić, Edita Mazić, Mujo Hasić, Enver Jukanović, Mirsad Čamdžić.

Naglašavamo činjenicu da se radi o izradi zakonskog rješenja o temi od širokog društvenog značaja, te pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju Javnoj raspravi. 

Javna rasprava će se održati u Amfiteatru Parlamenta Federacije BiH (Sarajevo, ulica Hamdije Kreševljakovića 3).

Svoje komentare, sugestije, prijedloge i primjedbe na tekst Nacrta ovog zakona, možete uputiti na e-mail adresu aldin.sljivo@parlamentfbih.gov.ba.

Takođe Vas molimo da potvrdite Vaš dolazak na javnu raspravu na broj telefona 061-321-639 ili na e-mail adresu: aldin.sljivo@parlamentfbih.gov.ba, do 22.10.2021.godine do 14.00 sati.


IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, 12.10.2021.

Naslov: Redakcija